ASTM C157 / C157M – 17 : PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO SỰ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI CỦA VỮA VÀ BÊ TÔNG THỦY LỰC-XI MĂNG CỨNG

Ý nghĩa và sử dụng

4.1 Phép đo thay đổi chiều dài cho phép đánh giá khả năng giãn nở hoặc co lại thể tích của vữa hoặc bê tông do các nguyên nhân khác nhau ngoài lực tác dụng hoặc thay đổi nhiệt độ. Phương pháp thử này đặc biệt hữu ích để đánh giá so sánh tiềm năng này trong các hỗn hợp vữa xi măng hoặc bê tông thủy lực khác nhau.

4.2 Phương pháp thử nghiệm này cung cấp thông tin hữu ích cho các mục đích thử nghiệm hoặc cho các sản phẩm yêu cầu thử nghiệm trong các điều kiện trộn, đặt, xử lý hoặc đóng rắn không tiêu chuẩn, chẳng hạn như khả năng làm việc của sản phẩm cao hoặc thời gian đóng rắn khác nhau. Các điều kiện tiêu chuẩn được mô tả trong 5.4.1.

4.3 Nếu yêu cầu các điều kiện để trộn, đóng rắn, lấy mẫu và bảo quản khác với quy định trong phương pháp thử này thì chúng phải được báo cáo nhưng không được coi là điều kiện tiêu chuẩn của phương pháp thử này. Các điều kiện không tiêu chuẩn và lý do khác với các điều kiện tiêu chuẩn phải được báo cáo rõ ràng và nổi bật với các giá trị so sánh.

Phạm vi

1. Phương pháp thử này bao gồm việc xác định sự thay đổi chiều dài do các nguyên nhân khác ngoài lực tác dụng bên ngoài và sự thay đổi nhiệt độ trong các mẫu bê tông và vữa xi măng thủy lực đã đông cứng được thực hiện trong phòng thí nghiệm và tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát.

2.  Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Một ngoại lệ là đối với kích thước sàng và kích thước danh nghĩa của cốt liệu, trong đó các giá trị SI là tiêu chuẩn như đã nêu trong Quy định kỹ thuật E11. Trong văn bản, các đơn vị SI được hiển thị trong dấu ngoặc. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn.

3. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

4.  Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay