ASTM D4972-19: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO ĐỘ PH CỦA ĐẤT

Ý nghĩa và sử dụng

5.1 Độ pH của đất là một biến số hữu ích trong việc xác định độ hòa tan của các khoáng chất trong đất, tính di động của các ion trong đất và đánh giá khả năng tồn tại của môi trường đất-thực vật.

5.2 Các phép đo pH được thực hiện trong cả nước thử nghiệm và dung dịch canxi clorua vì canxi thay thế một phần nhôm có thể trao đổi. Cường độ ion thấp chống lại tác động pha loãng lên cân bằng trao đổi bằng cách đặt nồng độ muối của dung dịch gần với nồng độ dự kiến ​​trong dung dịch đất. Giá trị pH thu được trong dung dịch canxi clorua thấp hơn một chút so với giá trị đo trong nước do giải phóng nhiều ion nhôm hơn sau đó bị thủy phân. Do đó, cả hai phép đo đều cần thiết để xác định đầy đủ đặc tính của độ pH của đất.

5.3 Đối với mục đích của các phương pháp thử này, mẫu thử được sàng qua sàng 2,00 mm (số 10). Các phép đo trên đất hoặc các phần đất có kích thước hạt lớn hơn 2,0 mm bằng các phương pháp thử này có thể không hợp lệ. Nếu sử dụng đất hoặc các phần đất có hạt lớn hơn 2,0 mm thì phải nêu rõ trong báo cáo vì kết quả có thể khác nhau đáng kể.

CHÚ THÍCH 2: Chất lượng của kết quả được tạo ra theo tiêu chuẩn này phụ thuộc vào năng lực của nhân viên thực hiện và sự phù hợp của thiết bị và phương tiện được sử dụng. Các cơ quan đáp ứng các tiêu chí của Thực hành D3740 thường được coi là có khả năng kiểm tra / lấy mẫu / giám định / vv có thẩm quyền và khách quan. Người sử dụng tiêu chuẩn này được cảnh báo rằng việc tuân thủ Thực hành D3740 tự nó không đảm bảo kết quả đáng tin cậy. Kết quả đáng tin cậy phụ thuộc vào nhiều yếu tố; Thực hành D3740 cung cấp một phương tiện để đánh giá một số yếu tố đó.

Phạm vi

1. Các phương pháp thử này bao gồm việc đo độ pH của đất sẽ lọt qua sàng 2,00 mm (số 10). Các phép đo như vậy được sử dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, địa kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên. Phép đo này xác định mức độ chua hoặc kiềm trong vật liệu đất lơ lửng trong nước và dung dịch clorua canxi 0,01 M. Các phép đo ở cả hai chất lỏng là cần thiết để xác định đầy đủ độ pH của đất. Biến này rất hữu ích trong việc xác định độ hòa tan của các khoáng chất trong đất và tính di động của các ion trong đất và đánh giá khả năng tồn tại của môi trường đất-thực vật. Một cuộc thảo luận chi tiết hơn về tính hữu dụng của tham số này được đưa ra trong Refs (1-6) 2.

2. Có hai phương pháp đo độ pH của đất. Phương pháp được sử dụng sẽ do cơ quan yêu cầu quy định. Khi không có phương pháp nào được chỉ định, thì Phương pháp A sẽ được sử dụng. Độ pH được xác định trong nước thử nghiệm và dung dịch canxi clorua cho cả hai phương pháp.

2.1 Phương pháp A — Độ pH được đo bằng cách sử dụng một chiết áp có hệ thống điện cực nhạy cảm với pH. Phương pháp này có thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào và phải được sử dụng khi ứng dụng đó đảm bảo mức độ phân giải cao hơn.

2.2 Phương pháp B — Độ pH được đo bằng giấy nhạy cảm với pH. Tuy nhiên, phương pháp này có thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào, vì giấy thường có độ phân giải thấp hơn, nó cung cấp ước tính gần đúng về độ pH của đất và không nên được sử dụng khi ứng dụng yêu cầu mức độ phân giải cao hơn (Lưu ý 1).

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ, giấy có độ nhạy với 1 đơn vị pH gần nhất được đặt vào dung dịch đệm 4 sẽ chỉ ra độ pH là 4, tuy nhiên, nó sẽ không cho biết độ pH là 4,449 hay 3,449.

3. Đơn vị — Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

4.Tất cả các giá trị đo và tính toán phải tuân theo hướng dẫn về các chữ số có nghĩa và làm tròn được thiết lập trong Thực hành D6026.

Các thủ tục được sử dụng để chỉ rõ cách dữ liệu được thu thập / ghi lại và tính toán trong tiêu chuẩn được coi là tiêu chuẩn ngành. Ngoài ra, chúng là đại diện cho các chữ số có nghĩa thường được giữ lại. Các thủ tục được sử dụng không xem xét sự thay đổi trọng yếu, mục đích lấy dữ liệu, nghiên cứu mục đích đặc biệt hoặc bất kỳ cân nhắc nào đối với mục tiêu của người dùng; và thông thường là tăng hoặc giảm các chữ số quan trọng của dữ liệu được báo cáo để tương xứng với những cân nhắc này. Việc xem xét các chữ số có nghĩa được sử dụng trong các phương pháp phân tích dữ liệu kỹ thuật nằm ngoài phạm vi của các phương pháp thử nghiệm này.

5. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

6.Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay