ASTM D976 – 06 (2016): PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO CHỈ SỐ CETAN ĐƯỢC TÍNH TOÁN CỦA NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT

Ý nghĩa và sử dụng

3.1 Chỉ số Cetane được Tính toán là một công cụ có sẵn để ước tính số cetane ASTM trong trường hợp động cơ thử nghiệm không có sẵn để xác định đặc tính này. Nó có thể được sử dụng cho số cetan gần đúng khi lượng mẫu quá nhỏ so với thông số động cơ. Trong trường hợp số cetan của nhiên liệu đã được thiết lập ban đầu, chỉ số này hữu ích như một phép kiểm tra số cetan trên các mẫu tiếp theo của nhiên liệu đó, miễn là nguồn gốc và phương thức sản xuất của nó không thay đổi.

3.2 Phương pháp thử D4737 cũng có thể được sử dụng để tính gần đúng số cetan ASTM của nhiên liệu điêzen.

3.2.1 Quy trình A của Phương pháp thử D4737 được phát triển do mức độ chênh lệch lớn hơn giữa Chỉ số Cetane của Phương pháp thử D976 và kết quả của Phương pháp thử D613 trên toàn bộ phạm vi tương quan. Nói chung, người ta thấy rằng việc sử dụng Phương pháp thử nghiệm D4737 có kết quả kém hơn so với việc sử dụng Phương pháp thử nghiệm D976, nhưng có thể có một số trường hợp cụ thể mà điều này không đúng.

3.2.2 Quy trình A của Phương pháp thử D4737 được khuyến nghị để ước tính số cetan của nhiên liệu điêzen có hàm lượng lưu huỳnh trên 500 ppm hoặc nhiên liệu điêzen số 1 – D.

3.2.3 Quy trình B của Phương pháp thử D4737 được khuyến nghị để ước tính số cetan của nhiên liệu điêzen số 2 – D có hàm lượng lưu huỳnh bằng hoặc dưới 500 ppm.

3.3 Chỉ số Cetane được tính toán, như được mô tả trong Phương pháp thử D976 –80, được EPA Hoa Kỳ công nhận là một phương pháp thay thế để đáp ứng giới hạn chất thơm Diesel của Liên bang Hoa Kỳ đối với nhiên liệu diesel có chứa lưu huỳnh dưới 500 ppm. Phương trình cho Chỉ số Cetan được Tính toán trong Phương pháp thử D976 –80 và trong phiên bản (D976 –06) của phương pháp thử này là giống nhau.

Phạm vi

1. Phương pháp thử nghiệm này bao gồm công thức Chỉ số Cetan Tính toán, đại diện cho một phương tiện để ước tính trực tiếp số lượng cetan ASTM của nhiên liệu chưng cất từ ​​trọng lực API và điểm sôi giữa. Giá trị chỉ mục, được tính từ công thức, được gọi là Chỉ số Cetane được Tính toán. 2

2. Chỉ số Cetan được Tính toán không phải là một phương pháp tùy chọn để biểu thị số cetan ASTM. Nó là một công cụ bổ sung để ước tính số cetan khi được sử dụng một cách thận trọng vì những hạn chế của nó.

3. Công thức Chỉ số Cetane được Tính toán đặc biệt áp dụng cho nhiên liệu chạy thẳng, nhiên liệu đã crackinh xúc tác và hỗn hợp của cả hai.

CHÚ THÍCH 1:  Phương pháp thử này tạm thời được giữ lại vì đề xuất với US EPA để kiểm soát nồng độ chất thơm trong nhiên liệu diesel thông qua chỉ số Cetane tối thiểu là 40 dựa trên mối tương quan giữa Phương pháp thử D976 và nồng độ chất thơm. Phương pháp thử D4737 là phương pháp được ưa thích để ước lượng số cetan.

4. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay