Triển khai ISO 50001

Triển khai ISO 50001

TRIỂN KHAI ISO 50001

Các công ty sử dụng một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) để thiết lập các chính sách và thủ tục để theo dõi một cách có hệ thống, và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

ISO 50001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng toàn cầu, quy định các yêu cầu về thiết lập, triển khai, duy trì và cải thiện một EnMS. Tiêu chuẩn này được dựa trên hệ thống quản lý Plan-Do-Check-Act, quen thuộc với nhiều nhà máy sản xuất đã thực hiện các tiêu chuẩn ISO khác.

Plan

Phác thảo các trách nhiệm quản lý:

Sự cam kết và sự tham gia của quản lý cấp cao là yếu tố quyết định cho sự thành công của một EnMS. Sự tham gia quản lý vào đầu quá trình này sẽ giúp khuyến khích tiến trình.

Xác định phạm vi.

Phạm vi và ranh giới EnMS được xác định sẽ giúp tập trung nỗ lực và nguồn lực. Phạm vi có thể là tòa nhà, nhà máy, cơ sở, địa điểm, công ty, hoặc kết hợp những điều này, nhưng cần bao gồm các hoạt động, cơ sở và các quyết định liên quan đến các nguồn năng lượng bao quanh bởi phạm vi.

Thành lập nhóm triển khai ISO 50001.

Để có được các kỹ năng cần thiết, kiến thức và chuyên môn liên quan, một dự án quản lý năng lượng dựa vào cách tiếp cận nhóm. Một nhóm cung cấp các quan điểm đa dạng, phân phối khối lượng công việc, giảm việc thực hiện, thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi hơn, và cải thiện khả năng duy trì hệ thống. Nhóm nên bao gồm các thành viên từ tất cả các lĩnh vực của công ty liên quan đến việc lựa chọn, mua sắm, tiêu thụ, độ tin cậy, thải bỏ, hoặc tác động môi trường của nhiên liệu và hệ thống năng lượng.

Thiết lập chính sách năng lượng.

Một chính sách năng lượng thiết lập sự cam kết của lãnh đạo cấp cao đối với cải tiến hiệu quả năng lượng. Chính sách nên nêu lên các ưu tiên năng lượng của công ty. Nó có thể bao gồm từ một vài câu cho đến vài đoạn, và nó phải được ghi chép và hiểu bởi tất cả các nhân viên.

Xác định đơn vị sử dụng năng lượng đáng kể.

Để đạt được kết quả cải tiến lớn nhất với ít nguồn lực nhất, cơ sở phải xác định tất cả việc sử dụng năng lượng đáng kể của họ (SEU). SEU cần đặc biệt chú ý khi thiết lập chỉ tiêu, mục tiêu và kế hoạch hành động về năng lượng, trong quá trình đào tạo và đánh giá năng lực của các nhân viên có liên quan, khi lập kế hoạch cho việc vận hành và bảo dưỡng hiệu quả, và khi giám sát và phân tích hiệu suất.

Xác định chỉ số năng lượng.

Các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs) được đánh giá bằng các tham số, tỷ lệ, hoặc các mô hình để giúp định lượng việc sử dụng năng lượng và nâng cao hiệu quả tại cấp tổ chức, cơ sở, hệ thống, quy trình hoặc thiết bị. Khi so sánh với giá trị cơ bản, chúng giúp đánh giá hiệu suất và cải tiến.

Đặt các chỉ tiêu và mục tiêu về năng lượng.

Một khi các cơ hội cải tiến năng lượng đã được xác định, các mục tiêu và mục tiêu về năng lượng để đạt được chính sách năng lượng hoặc cam kết thực hiện cần được thiết lập. Các mục tiêu về năng lượng phải là các mục tiêu cao cấp hoặc các kết quả cụ thể hướng dẫn xây dựng các chiến lược và hoạt động. Đối với từng mục tiêu, các chỉ tiêu thành công cụ thể, có thể định lượng cần được đề ra để giúp đạt được mục tiêu chung.

Chuẩn bị một kế hoạch hành động.

Kế hoạch hành động quản lý năng lượng là một hướng dẫn dự án toàn diện cần được thông báo cho tất cả các bên có trách nhiệm. Cần xác định các hoạt động cần hoàn thành, các nguồn lực cần thiết, trách nhiệm nhân viên và phương pháp xác minh kết quả.

chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng

Do – Thực hiện

Quản lý và kiểm soát tài liệu.

Một EnMS yêu cầu hai loại thông tin được kiểm soát: các tài liệu, đưa ra những kỳ vọng cho hành động và thái độ về quản lý năng lượng; và hồ sơ, cung cấp bằng chứng về kết quả của những nỗ lực đó. Kiểm soát tài liệu đảm bảo rằng các thông tin chính xác có sẵn và giúp quản lý thông tin bên ngoài và lỗi thời. Các hồ sơ chính xác và dễ tiếp cận là rất cần thiết cho các nỗ lực khắc phục và phòng ngừa và để xác nhận các quá trình và kết quả của hệ thống.

Trao đổi thông tin.

Giao tiếp nội bộ là điều cần thiết để quản lý thay đổi. Nó giữ nhân sự liên tục các hoạt động quản lý năng lượng, các ưu đãi, và thành công, tăng cường sự cam kết và sự tham gia. Kế hoạch truyền thông cần bao gồm nhiều con đường để phổ biến thông tin.

Xác nhận năng lực, đào tạo và nhận thức.

Triển khai ISO 50001 yêu cầu các vị trí liên quan đến sử dụng năng lượng đáng kể để có năng lực được xác định, cũng như bằng chứng cho thấy người chịu trách nhiệm về SEU có những năng lực đó. Do đó, nhóm phải xác định năng lực cần thiết, đánh giá nhân viên và xây dựng kế hoạch giải quyết nhu cầu đào tạo.

Xác định các yêu cầu mua sắm năng lượng.

Để tuân thủ ISO 50001, một tổ chức phải xác định các chi tiết kỹ thuật để mua năng lượng. Các thông số kỹ thuật có thể bao gồm các yêu cầu về chất lượng và số lượng, đặc tính (ví dụ, thành phần nhiên liệu, độ ẩm, và hàm lượng năng lượng), chi phí ước tính, lịch trình phân phối, độ tin cậy tài nguyên, và điện thế, dòng điện và / hoặc điện giờ cao điểm. Để đảm bảo rằng kế hoạch mua sắm và EnMS là gắn kết, các nhân viên tham gia mua sắm năng lượng nên hiểu SEUs và các kiểm soát có liên quan; các mục tiêu và kế hoạch hành động về năng lượng; EnPI; kiểm soát hoạt động quan trọng để duy trì các cải tiến được thực hiện bởi các dự án năng lượng trước đó; và các hạng mục bảo dưỡng chính liên quan đến hệ thống năng lượng (ví dụ, khí nén, hơi, vv).

Xem thêm:

Các bước để được cấp chứng chỉ iso 50001

các bước cuối cùng để hoàn thành chứng nhận iso 50001

học chứng chỉ iso 50001 dành cho cá nhân

các loại hình đánh giá đối với hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

chứng chỉ iso 50001 là gì?

quá trình đánh giá chứng nhận iso 50001

iso 50001 là gì?

Check- kiểm tra

Xác minh các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

Phải thu thập một bản mô tả các nghĩa vụ về năng lượng của tổ chức và phải bao gồm bất kỳ cam kết pháp lý hoặc tự nguyện nào. Cần phải đưa ra các quy trình để xác định, đánh giá và đánh giá các yêu cầu đó.

Thực hiện kế hoạch giám sát, đo đạc và phân tích.

Một yêu cầu chính của ISO 50001 là tổ chức thành lập kế hoạch giám sát, đo lường và phân tích năng lượng. Các thành phần của kế hoạch phụ thuộc vào quy mô và tính phức tạp của tổ chức và các thiết bị giám sát sẵn có. Thông thường, kế hoạch bao gồm các thông số kỹ thuật của hệ thống, quy trình hoặc thiết bị được theo dõi, phương pháp và tần suất thu thập dữ liệu, quy trình phân tích dữ liệu và yêu cầu hiệu chuẩn.

Tiến hành đánh giá nội bộ.

Đánh giá là một quá trình có hệ thống, được văn bản hóa để xác nhận rằng EnMS đáp ứng các tiêu chí của tổ chức, được thực hiện và duy trì hiệu quả, hỗ trợ các mục tiêu và chỉ tiêu về năng lượng và cải thiện hiệu suất năng lượng. Trong quá trình đánh giá, đánh giá viên phỏng vấn nhân viên, quan sát hoạt động, xem xét tài liệu và kiểm tra hồ sơ và dữ liệu. Nhiều cơ sở tiến hành đánh giá hàng năm.

Act- hành động

Thực hiện xem xét của lãnh đạo.

Tổ chức phải định kỳ rà soát và đánh giá các hoạt động và hiệu suất năng lượng để xác định cơ hội cải tiến. Thông thường, một đại diện lãnh đạo đảm bảo rằng các thông tin thích hợp được thu thập, tổ chức và trình bày để quản lý có thể tiến hành đánh giá và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc triển khai ISO 50001 và chứng nhận bởi TNV-SIGMA CERT.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay