Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ FSSC 22000 là gì?

Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ FSSC 22000 là gì?

Các bước đầu tiên thực hiện

Để được cấp chứng chỉ FSSC 22000, các bạn trước tiên phải biết có hai loại chứng chỉ: chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm của Công ty so với các yêu cầu của FSSC 22000, và chứng chỉ của các cá nhân để có thể đánh giá theo các yêu cầu FSSC 22000. Phần này bàn về các bước cần thiết để một công ty thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm để được cấp chứng chỉ FSSC 22000.

Chứng chỉ FSSC 22000 được cấp cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên các yêu cầu của FSSC 22000, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000.

Bắt đầu với sự hỗ trợ của lãnh đạo và xác định các yêu cầu của khách hàng đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Sau đó bạn sẽ cần xác định chính sách, mục tiêu và sổ tay an toàn thực phẩm, cùng xác định phạm vi và việc thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm.

Cùng với những điều này, bạn phải tạo ra các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho tổ chức của mình để tạo và phân phối đúng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Việc tạo ra các tài liệu này có thể được thực hiện nội bộ bởi công ty của bạn, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp thông qua việc thuê tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn.

Một khi tất cả các quy trình và thủ tục được đưa ra, bạn sẽ cần vận hành Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo: kiểm tra và xem lại hệ thống của bạn và được chứng nhận.

TNV-SIGMA CERT là tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận FSSC 22000, ngoài ra TNV-SIGMA CERT còn chứng nhận ISO 22000 và các tiêu chuẩn quản lý khác. Liên lạc với chúng tôi ngay khi bạn cần thêm thông tin.

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay