Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ HACCP là gì?

Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ HACCP là gì?

Cấp chứng chỉ HACCP

Các bước đầu tiên thực hiện

Để được cấp chứng chỉ HACCP, các bạn trước tiên phải biết có hai loại chứng chỉ: chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm của Công ty so với các yêu cầu của HACCP, và chứng chỉ của các cá nhân để có thể thực hiện hoặc đánh giá theo các yêu cầu HACCP. Phần này bàn về các bước cần thiết để một công ty thực hiện Hệ thống an toàn thực phẩm để được cấp chứng chỉ HACCP.

Chứng chỉ HACCP được cấp cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai hệ thống an toàn thực phẩm dựa trên các yêu cầu của HACCP, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP.

Bắt đầu với sự hỗ trợ của lãnh đạo và xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Sau đó bạn sẽ cần xác định sổ tay ATTP, cùng xác định phạm vi và việc thực hiện Hệ thống Quản lý ATTP.

Cùng với những điều này, bạn phải tạo ra các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho tổ chức của mình để kiểm soát các mối nguy ATTP trong tổ chức của bạn.

Việc tạo ra các tài liệu này có thể được thực hiện nội bộ bởi công ty của bạn, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp thông qua việc thuê tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn.

Một khi tất cả các quy trình và thủ tục được đưa ra, bạn sẽ cần vận hành Hệ thống Quản lý ATTP trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo: kiểm tra và xem lại hệ thống của bạn và được chứng nhận.

Việc thực hiện GMP và chương trình vệ sinh chuẩn SSOP là 2 chương trình tiên quyết quyết định thành công của HACCP, do đó bạn phải thực hiện hai chương trình tiên quyết này trước.

Ngoài ra, chứng nhận HACCP là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của HACCP, sẽ cấp chứng chỉ HACCP. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận HACCP.

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay