Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ OHSAS 18001 là gì?

Các bước đầu tiên thực hiện

Để được cấp chứng chỉ OHSAS 18001, các bạn trước tiên phải biết có hai loại chứng chỉ: chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp của Công ty so với các yêu cầu của OHSAS 18001, và chứng chỉ của các cá nhân để có thể đánh giá theo các yêu cầu OHSAS 18001. Phần này bàn về các bước cần thiết để một công ty thực hiện Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ OHSAS 18001.

Chứng chỉ OHSAS 18001 được cấp cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp dựa trên các yêu cầu của OHSAS 18001, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Bắt đầu với sự hỗ trợ của lãnh đạo và xác định các yêu cầu của khách hàng đối với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Sau đó bạn sẽ cần xác định chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp, mục tiêu an toàn và sổ tay an toàn, cùng xác định phạm vi và việc thực hiện Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Cùng với những điều này, bạn phải tạo ra các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho tổ chức của mình để đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động. Để có một giải thích tốt về điều này,

Việc tạo ra các tài liệu này có thể được thực hiện nội bộ bởi công ty của bạn, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp thông qua việc thuê tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn.

Một khi tất cả các quy trình và thủ tục được đưa ra, bạn sẽ cần vận hành Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong một khoảng thời gian tối thiểu là 3 tháng. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo: kiểm tra và xem lại hệ thống của bạn và được chứng nhận.

Xem thêm:

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-iso-45001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-ohsas-18001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-loai-hinh-danh-gia-doi-voi-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-chung-nhan-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/hoc-chung-chi-ohsas-18001-danh-cho-ca-nhan-2/

https://www.isosig.com/giay-chung-nhan-ohsas-18001-cac-buoc-cuoi-cung-de-hoan-thanh-2/

https://www.isosig.com/cac-buoc-de-duoc-cap-chung-chi-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/chung-nhan-ohsas-18001-la-gi/

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay