CE marking

CE marking

Các chữ CE xuất hiện trên nhiều sản phẩm được giao dịch trên thị trường đơn lẻ mở rộng trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Chúng biểu thị rằng các sản phẩm được bán trong EEA đã được đánh giá đáp ứng các yêu cầu an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường cao. Khi bạn mua điện thoại mới, gấu bông hoặc TV trong EEA, bạn có thể tìm thấy dấu CE trên chúng. Dấu CE cũng hỗ trợ cạnh tranh công bằng bằng cách giữ tất cả các công ty chịu trách nhiệm theo cùng các quy tắc.

Bằng cách gắn dấu CE vào sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý đối với dấu CE và có thể được bán trên toàn EEA. Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia khác được bán trong EEA.

Có hai lợi ích chính mà việc đánh dấu CE mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong EEA:

  • Các doanh nghiệp biết rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu CE có thể được giao dịch trong EEA mà không bị hạn chế.
  • Người tiêu dùng được hưởng cùng mức độ về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường trong toàn bộ EEA.

Dấu CE là một phần của luật hòa hợp EU, chủ yếu được quản lý bởi Tổng cục cho thị trường nội bộ, Công nghiệp, Doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ. Dấu CE cho Hạn chế các Chất độc hại được quản lý bởi Tổng cục Môi trường. Hướng dẫn toàn diện về việc thực hiện các quy tắc sản phẩm của EU có thể được tìm thấy trong cái gọi là Hướng dẫn màu xanh.

Trang web: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en cung cấp thông tin cho các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối về trách nhiệm của họ khi đặt sản phẩm trên thị trường EEA. Nó cũng thông báo cho người tiêu dùng về các quyền và lợi ích mà dấu CE mang lại cho họ.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về đánh dấu CE ở quốc gia của mình, hãy liên hệ với Mạng Châu Âu Doanh nghiệp hoặc kiểm tra danh sách các điểm liên lạc trong EEA.

Cách tái tạo dấu CE

The CE mark

Download image files:

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Không phải tất cả các sản phẩm phải có dấu CE. Nó chỉ bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm được nêu trong Chỉ thị Cách tiếp cận mới. Nghiêm cấm gắn dấu CE cho các sản phẩm khác.

Xin lưu ý rằng dấu CE không chỉ ra rằng sản phẩm đã được EU hoặc cơ quan khác phê duyệt là an toàn. Nó cũng không cho biết nguồn gốc của một sản phẩm.

Dịch từ: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay