Chứng chỉ ISO 9001

Chứng chỉ ISO 9001 là một thuật ngữ chung được sử dụng cho hai điều chính: chứng nhận kiến thức của cá nhân và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của một công ty. Có thể bạn hỏi chứng chỉ ISO 9001 là gì?

Chứng chỉ cá nhân

Chứng chỉ ISO 9001 dành cho cá nhân tham gia lớp đào tạo về ISO 9001, khóa học này để cung cấp thông tin, kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng ISO 9001 giúp các cá nhân tạo và duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng (thường được gọi là QMS) cho một công ty. Những chứng chỉ cá nhân này cũng cho phép những người tham gia phát triển và đi sâu trong sự nghiệp đánh giá hệ thống quản lý chất lượng bằng cách chứng tỏ kỹ năng của mình cho những nhà tuyển dụng tiềm năng. Có rất nhiều khóa học, bao gồm các khóa học kéo dài hai ngày về cách triển khai ISO 9001, các khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 9001 trong vòng 2-3 ngày và thậm chí đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 9001, thường 5 ngày và bao gồm một bài thi cuối khóa. Khóa học về đánh giá viên trưởng chỉ có thể được thực hiện bởi một tổ chức đã được chứng nhận là có thể đào tạo và cấp chứng chỉ đánh giá viên trưởng ISO 9001. Một người chỉ có thể đạt được chứng nhận như là một đánh giá viên trưởng ISO 9001 nếu khóa học đã được chứng nhận. Sau đó, có thể được cơ quan chứng nhận (giải thích dưới đây) thuê để đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty so với tiêu chuẩn ISO 9001.

Chứng nhận một hệ thống quản lý chất lượng

Quy trình chứng nhận ISO 9001 đối với các công ty bắt đầu với quyết định sử dụng ISO 9001 làm cơ sở cho QMS. Sau đó công ty sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để tạo ra và ghi lại hệ thống của họ bằng cách sử dụng các yêu cầu ISO 9001 như là một hướng dẫn cho những gì cần phải làm. Việc thực hiện hoàn tất sau khi công ty đã duy trì hệ thống trong một khoảng thời gian, sau đó tiến hành đánh giá nội bộ và ít nhất một lần xem xét của lãnh đạo về hệ thống. Sau đó, các đánh giá viên trưởng được chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá hệ thống theo yêu cầu của ISO 9001 và nếu hệ thống đáp ứng được tiêu chuẩn, sẽ cấp chứng chỉ ISO 9001 chứng minh rằng QMS của công ty được chấp nhận để đáp ứng tiêu chuẩn. Công ty sau đó được coi là đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

Chu trình duy trì chứng nhận ISO 9001 cho một Công ty

Các yêu cầu chứng nhận ISO 9001 đòi hỏi phải duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, do đó chứng nhận ISO 9001 không chỉ đơn giản là một điều duy nhất. Thỏa thuận với cơ quan chứng nhận vẫn tiếp tục sau cuộc đánh giá ban đầu (đánh giá chứng nhận), và họ cũng tổ chức đánh giá định kỳ thường xuyên của hệ thống (gọi là đánh giá giám sát). Điều này được thực hiện trong một chu kỳ ba năm, trong đó đánh giá chứng nhận ban đầu nhìn vào toàn bộ hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001, và hai năm tiếp theo đánh giá duy trì chỉ nhìn vào một phần của hệ thống. Đánh giá duy trì có thể xảy ra một lần, hai lần hoặc nhiều hơn một năm theo thỏa thuận giữa công ty và cơ quan chứng nhận; tuy nhiên, mức tối thiểu là mỗi năm một lần trong thời gian chứng chỉ đó có hiệu lực. Vào cuối ba năm, chu kỳ sẽ bắt đầu lại nếu công ty chọn để duy trì chứng nhận ISO 9001 và những lợi ích mà nó cung cấp. Sau đó, đánh giá viên đánh giá toàn bộ hệ thống.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay