Chứng nhận FSSC 22000 là gì?

Chứng nhận FSSC 22000 là gì?

Chứng nhận FSSC 22000 là gì ?” Bạn đang tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này?

Vâng, bạn không cô đơn. Hướng dẫn tổng quan này có thể giúp bạn tìm hiểu chứng nhận FSSC 22000 là gì ? và chứng nhận này tạo ra các lợi ích trong tổ chức của bạn, khám phá các yêu cầu của chứng nhận FSSC 22000 là gì nhé và tìm hiểu các bước thiết thực bạn cần thực hiện để được chứng nhận.

Giới thiệu cơ bản về chứng nhận FSSC 22000

Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (FSSC 22000) là chương trình chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn Thực phẩm sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế và độc lập ISO22000, ISO 22003 và các thông số kỹ thuật cho PRPs của ngành như ISO 22002-1, đã được phát triển thông qua một cuộc tư vấn rộng rãi và mở với một số lượng lớn tổ chức liên quan.

Chương trình chứng nhận này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của ngành thực phẩm quốc tế có một chương trình an toàn thực phẩm dựa trên ISO để đánh giá và chứng nhận độc lập của bên thứ ba cho Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm của tổ chức. Chương trình chứng nhận FSSC 22000 được hỗ trợ bởi Hiệp hội Châu Âu về thực phẩm và đồ uống (CIAA) và Hiệp hội Sản xuất Hàng hoá Hoa Kỳ (GMA). FSSC 22000 được công nhận bởi tổ chức Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) và Cơ quan Công nhận trên toàn thế giới.

Phạm vi của FSSC 22000

FSSC 22000 là một hệ thống chứng nhận hoàn chỉnh cho các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn, phù hợp với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm công khai theo tiêu chuẩn ISO 22000, các thông số kỹ thuật cho PRPs của khu vực và các yêu cầu bổ sung . Scheme cung cấp một mô hình chứng nhận có thể được sử dụng trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Nó có thể bao gồm các lĩnh vực mà yêu cầu kỹ thuật đặc biệt PRPs ngành đã được thực hiện. FSSC 22000 tuân theo mô tả loại dây chuyền thực phẩm theo định nghĩa trong ISO / TS 22003. Khi triển khai các đặc điểm kỹ thuật mới cho PRPs của ngành được tiến hành, phạm vi thực tế của Scheme sẽ tuân theo những phát triển này. Tài liệu Scheme chứa các yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm và thức ăn để đạt được chứng nhận. Các tổ chức này sẽ sử dụng tài liệu này để đánh giá, phát triển, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của mình trước khi xin cấp giấy chứng nhận. Các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn cũng là những văn bản quy phạm để chứng nhận tổ chức. Các văn bản quy phạm sẽ được CB sử dụng để đánh giá sự tuân thủ liên tục của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn của tổ chức xin đăng ký với yêu cầu thực hiện. Xem cụ thể các phạm vi trong file p-335104_atr_leaflet-fssc22000_scope-overview

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay