Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là một hệ thống công nhận rằng một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã phát triển, lập tài liệu và thực hiện các hệ thống và thủ tục phù hợp với HACCP. HACCP là viết tắt của Hazard Analysis Critical Control và về cơ bản là một công cụ giúp xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra trong ngành kinh doanh thực phẩm.

Chứng nhận HACCP được cấp bởi một cơ quan chứng nhận bên ngoài có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá về hệ thống HACCP hoặc kế hoạch HACCP. Việc tổ chức phải luôn đảm bảo rằng cơ quan chứng nhận HACCP bên ngoài hoặc bên thứ ba có đủ tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ này.

Hình minh họa: chứng nhận HACCP là gì?

Tại sao có chứng chỉ HACCP?

Các doanh nghiệp khác nhau sẽ cần chứng nhận HACCP vì nhiều lý do khác nhau. Đây là một “điều kiện thương mại” thông thường mà các nhà kinh doanh thực phẩm và các nhà sản xuất thực phẩm có chứng nhận HACCP. Ở một số quốc gia, nó cũng bắt buộc hoặc yêu cầu pháp lý rằng doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm có hệ thống HACCP được chứng nhận. Các doanh nghiệp thực phẩm tiên phong sẽ được chứng nhận HACCP để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro an toàn thực phẩm có thể được kiểm soát.

Làm thế nào để bạn nhận được chứng nhận HACCP?

Để đạt được chứng nhận HACCP bởi một tổ chức chứng nhận HACCP có uy tín, doanh nghiệp thực phẩm phải trải qua một cuộc đánh giá các chính sách và thủ tục an toàn thực phẩm và HACCP. Việc đánh giá này cần được tiến hành bởi một đánh giá viên có năng lực và đủ tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm.

Thời gian đánh giá chứng nhận HACCP bao lâu?

Nó thực sự phụ thuộc vào các quy tắc áp dụng cho loại giấy chứng nhận bạn đang cố gắng để đạt được và quy mô của tổ chức thực phẩm. Đánh giá về thực phẩm của HACCP có thể mất từ 1 ngày đến 5 ngày. Một lần nữa, nó phụ thuộc vào phạm vi chứng nhận.

Chi phí để đạt được giấy chứng nhận HACCP là bao nhiêu?

Điều này sẽ phụ thuộc vào quy mô của hệ thống an toàn thực phẩm và vị trí thực tế. Khi dự toán ngân sách cho chứng nhận HACCP, chi phí được xem xét bao gồm chi phí đánh giá thực tế (cả trong và ngoài), chi phí phát triển, chi phí thực hiện, chi phí duy trì hệ thống HACCP, chi phí tổn thất kinh doanh / khách hàng nếu không thực hiện và chi phí đào tạo nhân viên trong HACCP.

Sự phát triển của một hệ thống dựa trên HACCP kết hợp với quá trình chứng nhận HACCP chặt chẽ và thông qua thực sự có thể có lợi cho sự thành công và khả năng tồn tại của một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm.

Hy vọng bài viết cung cấp cho các bạn hiểu thêm “chứng nhận HACCP là gì ?”

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận HACCP

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay