Chứng nhận ISO 21001 – hệ thống quản lý tổ chức giáo dục

Chứng nhận ISO 21001 – hệ thống quản lý tổ chức giáo dục

ISO 21001: 2018 chứng nhận cho tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục – Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng

Hơn 10 năm trước, theo nền tảng thành công của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO đã quyết định đưa ra tiêu chuẩn hệ thống quản lý đặc biệt dành cho các tổ chức giáo dục.

Bây giờ, ISO 21001: 2018 đã có sẵn. Các tổ chức giáo dục thuộc mọi quy mô có thể cung cấp bằng chứng thông qua chứng nhận của tổ chức chứng nhận có thẩm quyền như SIS CERT,

Tham khảo: tiêu chuẩn ISO 21001

Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý giáo dục hiện đại hàng đầu quốc tế ISO 21001: 2018, để có thể cung cấp một cách nhất quán các dịch vụ giáo dục đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành,

Tập trung vào việc tăng sự hài lòng của khách hàng và để nắm vững rủi ro và cơ hội và do đó để đạt được sự cải tiến liên tục.

Quy trình đánh giá chứng nhận:

  • Đề nghị chứng nhận dựa trên bảng câu hỏi chuẩn hóa
  • Ký thỏa thuận chứng nhận
  • Kiểm tra trước (tùy chọn)
  • Lập kế hoạch đánh giá chứng nhận
  • Đánh giá giai đoạn 1 ( đánh giá tài liệu hệ thống quản lý để khẳng định cho khả năng chứng nhận)
  • Đánh giá giai đoạn 2 ( đánh giá viên kiểm tra và lập báo cáo đánh giá cuối cùng)
  • Quyết định chứng nhận trong Ủy ban Chứng nhận
  • Cấp chứng chỉ trong ba năm
  • Hai cuộc đánh giá giám sát từ năm sau
  • Đánh giá chứng nhận lại với việc gia hạn chứng chỉ thêm ba năm [theo yêu cầu]

Cấu trúc của ISO 21001: 2018 phản ánh cấu trúc cấp cao của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO. Do đó, nó có thể được kết hợp tốt với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Sự tương đồng nổi bật với ISO 9001: 2015 là rõ ràng.
Cụ thể, cấu trúc như sau:

1Scope
2Normative references
3Terms and definitions
4Context of the organization
5Leadership
6Planning
7Support
8Operation
9Performance evaluation
10Improvement
Annex A (normative)Additional requirements for early childhood education
Annex B (informative)Principles for an Management systems for educational organizations
Annex C (informative)Classification of interested parties in educational organizations
Annex D (informative)Guidelines for communication with interested parties
Annex E (informative)Processes, measures and tools in educational organizations
Annex F (informative)Example of mapping to regional standards
Annex G (informative)Health and safety considerations for educational organizations
Bibliography

Lịch sử

11.2013Thiết lập hệ thống quản lý ISO / PC 288 cho các tổ chức giáo dục với Ban thư ký Hàn Quốc
09.2014cuộc họp của ISO / PC 288 tại Lisbon / Bồ Đào Nha với sự tham gia của 16 quốc gia; Định nghĩa phạm vi và kế hoạch dự án
03.2015Bắt đầu công việc trên Bản thảo làm việc ISO WD 21001
02.2016ISO CD 21001 (Dự thảo của Ủy ban) là lần đầu tiên được thảo luận
04.2016Một cuộc họp khác của ISO / PC 288 tại Lyon / Pháp
12.2016Bỏ phiếu và chấp nhận ISO CD 21001 (Dự thảo của Ủy ban) trong phiên bản 1.2 với số phiếu chống
05.2017Một cuộc họp khác của ISO / PC 288 ở Beirut / Lebanon
06.2017Bỏ phiếu và chấp nhận ISO / DIS 21001 (Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế) với số phiếu chống
08.2017Bỏ phiếu và chấp nhận ISO / FDIS 21001 (Tiêu chuẩn quốc tế dự thảo cuối cùng) với số phiếu chống
05.2018Bỏ phiếu và chấp nhận ISO 21001: 2018 với số phiếu chống
07.2018Quyết định giải thể ISO / PC 288 khi phiên bản tiếng Tây Ban Nha đã được hoàn thành

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0918 991 146

Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay