Chứng nhận OHSAS 18001 là gì?

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì ?” Bạn đang tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này?

Vâng, bạn không cô đơn. Hướng dẫn tổng quan này có thể giúp bạn tìm hiểu chứng nhận OHSAS 18001 là gì ? và chứng nhận này tạo ra các lợi ích trong tổ chức của bạn, khám phá các yêu cầu của chứng nhận OHSAS 18001 là gì nhé và tìm hiểu các bước thiết thực bạn cần thực hiện để được chứng nhận.

Giới thiệu cơ bản về OHSAS 18001

OHSAS 18001, Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ và nghề nghiệp – Các yêu cầu (chính thức là BS OHSAS 18001, nhưng thường bị nhầm lẫn gọi là ISO 18001) là một tiêu chuẩn do viện tiêu chuẩn Anh ban hành về các hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp được công nhận và thực hiện trên toàn thế giới. Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này đã được xuất bản vào năm 2007 và được gọi là “OHSAS 18001: 2007”.

Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe và nghề nghiệp là gì?

Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp, thường được gọi là OH&SMS, là một tập hợp các chính sách, quy trình, các thủ tục và hồ sơ đã được ghi chép. Bộ tài liệu này xác định tập hợp các quy tắc nội bộ sẽ điều chỉnh cách công ty của bạn quan tâm đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động. Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp phải được điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của công ty bạn và với các yêu cầu pháp luật đặc thù cũng như các mối nguy an toàn sức khỏe nghề nghiệp, tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp một bộ các hướng dẫn để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ yếu tố quyết định nào mà OH&SMS cần phải thành công.

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì mà sao lại quan trọng

OHSAS 18001 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp khi một tổ chức cần chứng minh khả năng đảm bảo kiểm soát các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và đáp ứng các yêu cầu quy định pháp luật hiện hành.

Chăm sóc sức khoẻ an toàn nghề nghiệp và phòng ngừa chấn thương tại nơi làm việc là một trong những thách thức quan trọng nhất mà các doanh nghiệp gặp phải ngày nay. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc thực hiện hệ thống quản lý OH & SMS là sự công nhận công ty bạn ngoài việc kinh doanh còn chăm sóc sức khoẻ và an toàn của nhân viên. Điều này có thể mang lại mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, công chúng và cộng đồng nói chung cho công ty của bạn, nhưng nó cũng mang lại những lợi ích khác.

Cùng với hình ảnh công chúng tốt, nhiều công ty có thể tiết kiệm tiền thông qua việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Điều này có thể đạt được thông qua việc giảm các sự cố có thể dẫn đến thương tích của người lao động và có thể có được bảo hiểm với chi phí hợp lý hơn. Sự cải thiện trong kiểm soát chi phí là một lợi ích không thể bỏ qua khi đưa ra quyết định thực hiện hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

Bởi vì bạn đang kiểm tra một cách hệ thống các mối nguy tiềm ẩn về an toàn sức khỏe nghề nghiệp ảnh hưởng đến nhân viên của mình. Chính vì điều này mà chứng nhận OHSAS 18001 đã trở thành điều cần thiết cho nhiều công ty cạnh tranh trên thị trường.

ohsas 18001 thực sự trông như thế nào?

 

Cấu trúc OHSAS 18001 được chia thành bốn phần. Ba phần đầu tiên được giới thiệu, với phần cuối cùng, được chia thành sáu tiểu phần, chứa đựng các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Dưới đây là 6 tiểu phần bao gồm:

Phần 4.1: Yêu cầu chung – Phần này đưa ra một tuyên bố tổng thể rằng hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp cần được thiết lập, ghi chép, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001. Điều này làm nổi bật rằng OH & SMS không phải là một hoạt động một lần được thực hiện và sau đó bị lãng quên, mà thay vào đó được dự định để duy trì để thúc đẩy cải tiến.

Mục 4.2: Chính sách của OH & SMS – Chính sách an toàn lao động và an toàn giúp xác định các mục tiêu chung để đạt được phạm vi của hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp. Chính sách bao gồm cam kết của công ty đối với việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, ngăn ngừa thương tích và sức khoẻ xấu, và liên tục cải tiến. Nó cũng cung cấp khuôn khổ tổng thể để thiết lập các mục tiêu cho OH & SMS.

Phần 4.3: Hoạch định – Có ba phần trong quá trình lập kế hoạch cho OHSAS 18001. Trước tiên, công ty cần xác định mối nguy và đánh giá rủi ro cho mọi nơi làm việc. Tiếp theo, công ty cần xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến các mối nguy hiểm đã được xác định và quy trình vận hành và đảm bảo rằng chúng được hiểu và thực hiện. Cuối cùng, các mục tiêu và chương trình cải tiến hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp cần được thực hiện với các nguồn lực thích hợp để đạt được các mục tiêu.

Phần 4.4: Thực hiện và Vận hành – Phần này có nhiều yếu tố để xem xét, bắt đầu bằng phân công các nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền. Một khi điều này xảy ra, bạn phải đảm bảo rằng năng lực, đào tạo, nhận thức và truyền thông (cả trong và ngoài công ty) được thiết lập cho chức năng của OH & SMS. Cần phải có tài liệu và kiểm soát các văn bản để đảm bảo tính nhất quán, cũng như đưa ra các kiểm soát và quy trình hoạt động để chuẩn bị và ứng phó với trường hợp khẩn cấp để đảm bảo rằng có sự thống nhất khi cần thiết.

Phần 4.5: Kiểm tra – Việc giám sát và đo lường, bao gồm đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, là cần thiết để đảm bảo rằng có thể đưa ra các quyết định. Một phần của việc này là xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, và kiểm tra các quy trình tại chỗ. Nếu không có những yếu tố này, và các hồ sơ liên quan đến họ, hầu như không thể nói được nếu mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch.

Phần 4.6: Xem xét của lãnh đạo – Cùng với các hồ sơ từ yêu cầu kiểm tra là yêu cầu quản lý phải xem xét kết quả đầu ra đã ghi để đảm bảo rằng các hoạt động đang tiến triển theo kế hoạch và đảm bảo rằng các nguồn lực phù hợp được áp dụng để đáp ứng các yêu cầu .

Các phần này được dựa trên chu trình Plan-Do-Check-Act, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức để thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong quy trình.

Xem thêm:

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-iso-45001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-ohsas-18001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-loai-hinh-danh-gia-doi-voi-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-chung-nhan-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/hoc-chung-chi-ohsas-18001-danh-cho-ca-nhan-2/

https://www.isosig.com/giay-chung-nhan-ohsas-18001-cac-buoc-cuoi-cung-de-hoan-thanh-2/

https://www.isosig.com/cac-buoc-de-duoc-cap-chung-chi-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/chung-nhan-ohsas-18001-la-gi/

 

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay