Học chứng chỉ ISO 13485 : 2016 dành cho cá nhân

Các khóa đào tạo về các khái niệm về ISO 13485 có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân để lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi muốn học chứng chỉ ISO 13485. Những người muốn trở thành đánh giá viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này, ngoài ra những người sử dụng những kỹ năng này trong công ty riêng của họ cũng rất hữu ích:

Hình chứng nhận ISO 13485:2016 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 13485 – Đây là khóa đào tạo kéo dài từ 4 đến 5 ngày tập trung vào việc hiểu được tiêu chuẩn ISO 13485 và có thể sử dụng nó để đánh giá các hệ thống quản lý đối với những yêu cầu này. Khi học chứng chỉ ISO 13485 về đánh giá viên trưởng gồm một bài kiểm tra cuối khóa để xác minh kiến thức và năng lực, và chỉ với khóa học được công nhận mà một cá nhân có thể được chấp thuận để đánh giá chứng nhận ISO 13485 cho một cơ quan chứng nhận.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 13485 – Đây thường là một khóa học hai hoặc ba ngày dựa trên khóa học đánh giá viên trưởng ở trên, nhưng không bao gồm bài kiểm tra năng lực, vì vậy điều này hữu ích nhất cho người bắt đầu đánh giá nội bộ trong một Công ty. Đánh giá viên nội bộ phải có đủ năng lực, điều này là một yêu cầu khi chứng nhận do đó công ty phải cho nhân viên học chứng chỉ ISO 13485 về đánh giá nội bộ.

Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện ISO 13485 – khóa học cung cấp kiến thức về ISO 13485 và cách thực hiện. Đây có thể là các khoá học một hoặc hai ngày và thậm chí có thể bao gồm các buổi học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy các tài liệu. Học chứng chỉ ISO 13485 này là cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc những người sẽ tham gia vào việc thực hiện dự án chứng nhận ISO 13485 trong một công ty, và tiết kiệm hơn so với đầu tư vào khóa học đánh giá viên trưởng cho những người tham gia ở cấp độ này.

Như vậy bạn phải xác định mình đanh ở giai đoạn nào về hiểu biết tiêu chuẩn để tham gia các lớp học chứng chỉ ISO 13485 và chọn cho đúng.

2 thoughts on “Học chứng chỉ ISO 13485 : 2016 dành cho cá nhân

  1. Tôi đang tìm hiểu Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện ISO 13485 : 2016, nếu bên công ty có lớp mới vui lòng gửi mail về cho tôi. Tôi có thể tham dự lớp học trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.

  2. Tôi muốn xin thông tin về 3 lớp học ở trên (Nhận thức và thực hiện, đánh giá viên nội bộ và đánh giá viên trưởng ISO 13485:2016).
    Không biết khi nào mình mới có lớp học, nội dung chi tiết, chi phí thế nào? Vui lòng gửi về mail cho tôi.

Comments are closed.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay