IEC 60529: 1989 Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (Mã IP)

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2013-08-29
Phiên bản2,2
Ngon ngu co san)Tiếng Anh tiếng Pháp
TC / SCTC 70 – Mức độ bảo vệ do vỏ bọc cung cấprss
ICS13.260 – Bảo vệ chống điện giật. Làm việc trực tiếp
29.020 – Kỹ thuật điện nói chung
Ngày ổn định  Năm 2025
Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay