IEC 61892-4: 2019 Các thiết bị di động và cố định ngoài khơi – Hệ thống lắp đặt điện – Phần 4: Cáp

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2019-04-09
Phiên bản2.0
Ngon ngu co san)Tiếng Anh tiếng Pháp
TC / SCTC 18 – Hệ thống điện của tàu thủy và các thiết bị di động và cố định ngoài khơirss
ICS47.020.60 – Thiết bị điện của tàu và công trình biển
Ngày ổn định  2022
Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay