ISO 3217:1974 DẦU SẢ(CYMBOPOGON CITRATUS)

Dầu sả (Cymbopogon citratus)

Tiêu chuẩn quy định các đặc tính sau của dầu. Hình thức: Chất lỏng trong suốt, di động. Màu sắc: Vàng nhạt đến vàng cam. Mùi: Đặc trưng với một nốt hương mạnh mẽ của citral. Tỷ trọng tương đối ở 20/20 ° C: 0,872 – 0,897. Chỉ số khúc xạ ở 20 ° C: 1,4830 – 1,4890. Độ quay quang học ở 20 ° C: Phạm vi từ – 3 đến + 1. Hàm lượng hợp chất cacbonyl, tính theo xitral: Tối thiểu 75%. Khả năng hòa tan trong etanol ở 20 ° C: Dầu mới cất có thể hòa tan trong etanol 70% (V / V).

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế được Ủy ban kỹ thuật thông qua sẽ được gửi tới các Cơ quan thành viên để phê duyệt trước khi được Hội đồng ISO chấp nhận là Tiêu chuẩn quốc tế.
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 3217 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 54, Tinh dầu xây dựng và ban hành cho các cơ quan thành viên vào tháng 5 năm 1973.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay