ISO 3998:1977 HÀNG DỆT – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG LẠI MỘT SỐ LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI

Hàng dệt - Xác định khả năng chống lại một số loài côn trùng gây hại
Áp dụng cho tất cả các loại hàng dệt có chứa sợi động vật theo bất kỳ tỷ lệ nào. Thông tin liên quan đến việc sinh sản của ấu trùng được nêu trong phụ lục. Các mẫu thử kiểm soát độ vo có điều kiện và các mẫu thử đã biết khối lượng được đặt tiếp xúc với các ấu trùng đã chọn trong 14 ngày. Sự mất mát về khối lượng của tất cả các mẫu và tình trạng của ấu trùng thử nghiệm được xác định để đánh giá khả năng kháng của từng mẫu thử nghiệm.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chống lại ấu trùng của một số loại côn trùng của vải dệt. Nó được áp dụng cho tất cả các loại hàng dệt có chứa xơ động vật theo bất kỳ tỷ lệ nào. Thông tin liên quan đến việc sinh sản của ấu trùng được nêu trong phụ lục.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Share this:

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay