ISO 4124:1994 KIỂM SOÁT THỐNG KÊ HỆ THỐNG ĐO THỂ TÍCH

Hydrocacbon lỏng - Đo động - Kiểm soát thống kê hệ thống đo thể tích
Trong các hệ thống đo động, hiệu suất của máy đo hydrocacbon lỏng sẽ thay đổi theo những thay đổi của điều kiện dòng chảy, viz. lưu lượng, độ nhớt, nhiệt độ, áp suất, tỷ trọng của sản phẩm và độ mòn cơ học. Đã được chuẩn bị như một hướng dẫn để thiết lập và giám sát hoạt động của các máy đo đó, sử dụng các quy trình kiểm soát thống kê thích hợp cho cả chứng minh trung tâm và trực tuyến. Các quy trình này có thể được áp dụng cho các phép đo được thực hiện bởi bất kỳ loại hệ thống đo thể tích hoặc khối lượng nào. Các thủ tục cần tuân theo để thu thập dữ liệu, dựa trên các giới hạn kiểm soát, được mô tả.
Trong các hệ thống đo động, hiệu suất của máy đo hydrocacbon lỏng sẽ thay đổi theo sự thay đổi của điều kiện dòng chảy, viz. lưu lượng, độ nhớt, nhiệt độ, áp suất, tỷ trọng của sản phẩm và độ mòn cơ học.
Tiêu chuẩn này được soạn thảo như một hướng dẫn để thiết lập và giám sát hoạt động của các máy đo đó, sử dụng các quy trình kiểm soát thống kê thích hợp cho cả chứng minh trung tâm và trực tuyến. Các quy trình này có thể được áp dụng cho các phép đo được thực hiện bởi bất kỳ loại hệ thống đo thể tích hoặc khối lượng nào.
Các thủ tục cần tuân theo để thu thập dữ liệu, dựa trên các giới hạn kiểm soát, được mô tả. Một phương pháp thay thế để thiết lập độ tin cậy của những dữ liệu này được mô tả trong ISO 7278-3.
Các phương pháp được mô tả để tính toán các giới hạn cảnh báo và kiểm soát hành động đối với các biểu đồ bao gồm các đặc tính hoạt động đã chọn, việc áp dụng các biểu đồ kiểm soát này cho các phép đo thường xuyên tiếp theo và diễn giải chúng. Các ví dụ đã làm được đưa ra trong các phần chứng minh trung tâm và trực tuyến thích hợp.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay