ISO 45001 – An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

Hơn 6300 người chết mỗi ngày do tai nạn lao động hoặc bệnh tật liên quan đến công việc – gần 2,3 triệu mỗi năm *.

Gánh nặng của thương tích và bệnh nghề nghiệp là rất lớn, cả cho người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến tổn thất từ ​​việc nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng cao.

Để đối phó lại vấn đề này, tổ chức ISO đang xây dựng một tiêu chuẩn mới, ISO 45001, Các hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp – Các yêu cầu, giúp giảm bớt gánh nặng này bằng cách cung cấp khuôn khổ để nâng cao an toàn cho nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn , trên toàn thế giới.

Infography: before/after ISO 45001 [PDF]

Tiêu chuẩn hiện đang được phát triển bởi một ủy ban chuyên gia về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và sẽ áp dụng các phương pháp quản lý chung chung khác như ISO 14001ISO 9001. Nó sẽ xem xét các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này như OHSAS 18001, Hướng dẫn ILO-OSH của Tổ chức lao động quốc tế, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO và các công ước.

ISO 45001 được sử dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô và tính chất công việc của nó, và có thể được lồng ghép vào các chương trình y tế và an toàn khác như chăm sóc sức khoẻ và phúc lợi cho người lao động. Nó có thể giúp một tổ chức để hoàn thành các yêu cầu pháp lý.

* Nguồn: tổ chức lao động quốc tế

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay