ISO/TS 54001:2019

Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001: 2015 đối với các tổ chức bầu cử ở tất cả các cấp chính quyền
ISO / TS 54001: 2019
Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001: 2015 đối với các tổ chức bầu cử ở tất cả các cấp của chính quyền
TRỪU TƯỢNG
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) cần chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định hiện hành của khách hàng và

b) nhằm mục đích nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và quy định hiện hành.

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này là chung và nhằm áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể loại hình hoặc quy mô của tổ chức đó hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "sản phẩm" hoặc "dịch vụ" chỉ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ dành cho hoặc được khách hàng yêu cầu.

CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu luật định và chế định có thể được thể hiện như các yêu cầu pháp lý.

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng trong đó tổ chức bầu cử:

- cần chứng tỏ khả năng quản lý các cuộc bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín, cung cấp các kết quả đáng tin cậy, minh bạch, tự do và công bằng, tuân thủ các yêu cầu bầu cử;

- trong khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập, nhằm mục đích nâng cao lòng tin và sự tự tin của công dân, ứng cử viên, tổ chức chính trị và các bên quan tâm đến bầu cử thông qua việc triển khai hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng bầu cử, bao gồm các quy trình cải tiến liên tục.

CHÚ THÍCH 3: Các cơ quan bầu cử có thể được thành lập để phản ánh các yêu cầu pháp lý của địa phương.

CHÚ THÍCH 4: Trong tài liệu này, thuật ngữ "sản phẩm" chỉ áp dụng cho dịch vụ bầu cử do một cơ quan bầu cử cung cấp.

Tài liệu này có thể áp dụng cho giai đoạn bầu cử, bao gồm các hoạt động hoặc quy trình trước bầu cử và sau bầu cử.

Tài liệu này có thể áp dụng cho tất cả các cơ quan bầu cử tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của quá trình bầu cử, cho dù họ là tổ chức thường trực hay tổ chức tạm thời được thành lập để hỗ trợ cho một giai đoạn bầu cử cụ thể.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay