Làm thế nào để soạn thảo chính sách môi trường ISO 14001

Làm thế nào để soạn thảo chính sách môi trường ISO 14001

Chính sách môi trường ISO 14001: 2015

ISO 14001 yêu cầu quản lý cấp cao của tổ chức xác định chính sách môi trường cho tổ chức. Chính sách này là gì? Làm thế nào để bạn giải thích với quản lý hàng đầu? Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng chính sách là đầy đủ? Bạn cần bao gồm những gì? Mặc dù câu trả lời cho những câu hỏi này khác nhau với các công ty khác nhau nhưng sau đây là một số nguyên tắc để giúp bạn xác định chúng tại tổ chức của bạn.

Chính sách môi trường là gì?

Chính sách môi trường ISO 14001 vạch ra những ý định tổng thể và định hướng cách thức công ty sẽ liên quan đến hiệu quả của nó đối với môi trường. Tuyên bố này cần đến từ ban quản lý cấp cao vì nó là chỉ thị chủ yếu để mọi cá nhân trong công ty thực hiện công việc của họ liên quan đến tác động môi trường như thế nào. Đây là nơi bạn thể hiện những cam kết mà công ty của bạn sẽ thực hiện để kiểm soát và cải thiện tác động môi trường mà bạn thực hiện.

Những gì cần phải được bao gồm trong chính sách?

Chính sách môi trường có một số yếu tố cụ thể cần thiết để đáp ứng yêu cầu chứng nhận ISO 14001. Dưới đây là một số giải thích về những điều này, và một số ý tưởng về cách giải quyết chúng.

Phù hợp với tổ chức – Đây không phải là một yếu tố cần phải được ghi trong chính sách; thay vào đó nó là điều cần phải được ghi nhớ trong suốt quá trình viết chính sách. Chính sách môi trường cần phải phù hợp với những tác động môi trường của các hoạt động của bạn. Nếu bạn là một công ty phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng và xử lý hóa chất, sau đó có một chính sách môi trường tập trung vào các chất thải tạo ra bởi quán cà phê của bạn sẽ không chính xác.

Cải tiến liên tục – Một trong những lý do chính để thực hiện bất kỳ hệ thống quản lý nào là xác định các quy trình để cải tiến chúng. Chính sách môi trường dự kiến bao gồm một cam kết với khái niệm này liên tục cải tiến trong cách các quy trình của bạn ảnh hưởng đến môi trường. Bạn không cần phải tuyên bố như thế nào bạn sẽ làm điều này, chỉ cần rằng bạn đang cam kết làm điều đó.

Ngăn ngừa ô nhiễm – Một cam kết khác cần được đưa vào như là một phần cơ bản của chính sách này là cho công ty của bạn để ngăn ngừa ô nhiễm. Một lần nữa, bạn không cần phải ghi lại cách thức trong chính sách, nhưng điều này nên là cái gì đó mà bạn có thể dễ dàng chỉ đạo ai đó trong quá trình đánh giá.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác – Cam kết cuối cùng cần thiết trong chính sách này là tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường của bạn. Các khía cạnh môi trường là cách xác định cách bạn tương tác với môi trường (xem Xác định và phân loại khía cạnh môi trường để biết thêm chi tiết) và bạn cần phải đồng ý rằng bạn sẽ đáp ứng bất kỳ luật pháp hoặc các điều khoản khác có liên quan đến những điều này. Một số ví dụ có thể là hành động không khí sạch, lượng nước thải hoặc luật ô nhiễm tiếng ồn.

Nền tảng cho mục tiêu và chỉ tiêu – Đây là nơi bạn nhận được thông tin chi tiết phù hợp với công ty của bạn. Bạn sẽ cần lập kế hoạch để đạt được một số mục tiêu và mục tiêu liên quan đến cải thiện tác động của bạn đối với môi trường, và những điều này cần phải phù hợp với chính sách môi trường của bạn. Nếu bạn đang thiết lập chính sách giám sát và giảm tác động môi trường liên quan đến việc loại bỏ các hóa chất độc hại được sử dụng trong việc tạo ra sản phẩm của bạn, thì mục tiêu và mục tiêu của bạn cuối cùng sẽ cần liên quan đến việc này. Đừng đặt điều gì vào chính sách của bạn mà bạn không thể thực hiện với kế hoạch cải tiến của bạn.

Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Một số yêu cầu quản lý về chính sách

Cùng với các yêu cầu nêu trên về những điều cần phải có trong chính sách, có những yêu cầu bổ sung về cách tạo ra chính sách và những gì cần phải làm với chính sách.

Văn bản hóa, thực hiện và duy trì – Chính sách môi trường là một trong những mục trong hệ thống quản lý cần phải có văn bản. Đây có thể là văn bản giấy hoặc tiệp tin điện tử, nhưng nó không thể là truyền miệng. Nó cũng cần phải được thực hiện, có nghĩa là đã có kế hoạch thực hiện và các nguồn lực được giao để thực hiện các cam kết trong chính sách xảy ra. Theo thời gian, chính sách cũng cần được xem xét và cập nhật do bản chất của các tác động môi trường của công ty thay đổi, và đây là việc duy trì chính sách.

Giao tiếp với tất cả nhân viên – Nhân viên cần phải hiểu chính sách của công ty là gì và hoạt động của họ ảnh hưởng như thế nào đến các tác động môi trường của công ty. Chính sách không cần phải ghi nhớ, nhưng nhân viên có thể hiểu được ý nghĩa của nó và cách họ tham gia vào việc đạt được mục tiêu.

Có sẵn cho cộng đồng – Không giống nhiều hệ thống quản lý, chính sách môi trường được mong đợi sẽ được chia sẻ với bất cứ ai bên ngoài công ty yêu cầu. Điều này có thể được đăng trên trang web bên ngoài hoặc được cung cấp theo yêu cầu, nhưng nếu ai đó muốn biết chính sách của bạn là gì thì nên sẵn sàng. Đây là cách bạn đầu tư vào một hệ thống quản lý môi trường có thể trở thành một công cụ công khai cho công ty của bạn.

Hãy nhớ rằng chính sách môi trường cần phải được điều chỉnh cho công ty của bạn và cách nó tương tác với môi trường. Làm cho chính sách càng đơn giản càng tốt để dễ hiểu, nhưng vẫn có ý nghĩa để giúp nhân viên của bạn và những người khác biết công ty của bạn dự định làm gì để cải thiện tác động môi trường.

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay