Mẫu Kế hoạch HACCP

Mẫu Kế hoạch HACCP

KẾ HOẠCH HACCP – VÍ DỤ THỰC TIỄN

Để giúp cho các công ty và khách hàng dễ dàng thực hiện HACCP, chúng tôi cung cấp bên dưới mẫu kế hoạch HACCP, đây là mẫu tham khảo giúp cho tổ chức thực hiện dễ dàng hơn chứ không phải là mẫu quy định chứng nhận HACCP của TNV- SIGMA CERT.

Tải bảng word để bổ sung chỉnh sửa kế hoạch HACCP: KH-HACCP 

 

 

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay