SFDA – THỰC PHẨM & MỸ PHẨM

SFDA – THỰC PHẨM & MỸ PHẨM

SFDA – THỰC PHẨM & MỸ PHẨM

SISCERT cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng của mình để lấy Giấy chứng nhận Phù hợp cho việc xuất khẩu tất cả các sản phẩm Thực phẩm & Mỹ phẩm được quản lý sang Vương quốc Ả Rập Xê-út.

Vai trò của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng để đánh giá và xác minh sự tuân thủ của các sản phẩm thực phẩm & mỹ phẩm từ cơ quan thông báo sẽ được xuất khẩu sang Vương quốc Ả Rập Xê Út theo tất cả các quy định, quy tắc và thông số kỹ thuật đã được SFDA phê duyệt.

Chương trình Đánh giá Sự phù hợp dành cho mỹ phẩm nhằm mục đích bảo vệ các doanh nghiệp khỏi gian lận và đảm bảo rằng các sản phẩm không có khuyết tật có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng.

SFDA Food là một chương trình đánh giá sự phù hợp do Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê Út (SFDA) phát triển nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm thực phẩm và đồ uống nhập khẩu vào Vương quốc Ả Rập Xê Út.

SẢN PHẨM THEO SFDA

Thực phẩm, Sản phẩm Mỹ phẩm

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay