QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 22000:2018-CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN ISO 22000:2018 NHƯ THẾ NÀO?

QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 22000:2018-CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN ISO 22000:2018 NHƯ THẾ NÀO?

Tư vấn ISO 22000-An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy truyền qua thực phẩm trong thực phẩm tại điểm tiêu thụ (người tiêu dùng tiếp nhận). Vì việc đưa ra các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên việc kiểm soát đầy đủ trong toàn bộ chuỗi thực phẩm là điều cần thiết. Như vậy, an toàn thực phẩm được đảm bảo thông qua nỗ lực tổng hợp của tất cả các bên tham gia vào chuỗi thực phẩm.

Mục lục

Quy trình tư vấn ISO 22000:2018 tổng thể?

ẢNH MINH HỌA
 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Cần chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm
 • Để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn tại thời điểm con người tiêu thụ.
 • Được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, có liên quan đến chuỗi thực phẩm
 • Và muốn triển khai các hệ thống cung cấp các sản phẩm an toàn một cách nhất quán.

Tổng quan chung về ISO 22000? Tư vấn ISO 22000 theo quy trình như thế nào?

 • ISO 22000 là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng
  • Cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm
  • Từ nông trại đến ngã ba.
 • Điều này mang lại niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm.
 • Điều này ngày càng trở nên quan trọng hơn khi khách hàng yêu cầu thực phẩm an toàn và các nhà chế biến thực phẩm yêu cầu các thành phần thu được từ nhà cung cấp của họ phải an toàn.
 • Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm: ISO 22000.
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm:
  • ISO 22000: 2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm
  • ISO 22003: 2007 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  • ISO 22004: 2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm -Hướng dẫn áp dụng ISO 22000: 2018
  • ISO 22005: 2007 Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thức ăn và thực phẩm-Nguyên tắc chung và các yêu cầu cơ bản để thiết kế và triển khai hệ thống

Chọn đơn vị  tư vấn ISO 22000: 2018 như thế nào?

Kiến thức và chuyên môn về an toàn thực phẩm

Khi lựa chọn nhà tư vấn để thực hiện một tiêu chuẩn trong tổ chức của bạn, hãy xem xét:

 • Kiến ​​thức của họ về các nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn ISO
 • Các yêu cầu cụ thể, những sai lầm phổ biến mà họ đã gặp trong lịch sử của họ
 • năng lực của nhà tư vấn
 • Hỗ trợ tài liệu, v.v.,
 • Vì bạn cần dựa vào họ để thành chuyên gia ISO 22000 trong tổ chức.
 • Nên xem xét lịch sử và hồ sơ theo dõi của nhà tư vấn
  • Để biết số lượng chứng chỉ đã cấp cho khách hàng
  • Cơ sở khách hàng hiện tại của họ.
 • Hãy coi đây là đánh giá sản phẩm ban đầu của bạn
 • Thậm chí bạn có thể muốn kiểm tra tài liệu tham khảo
 • Và đánh giá vì điều này sẽ làm sáng tỏ hiệu quả của nhà tư vấn mà bạn quan tâm.

Khách hàng tham khảo

 • Tư vấn ISO của bạn phải chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các tổ chức trên nhiều lĩnh vực và giai đoạn.
 • Họ phải là những chuyên gia tư vấn, cố vấn, quản lý và đánh giá nội bộ.
 • Khi xem xét một nhà tư vấn, tỷ lệ thành công, các dự án trước đây, sự hài lòng của khách hàng, kinh nghiệm đa dạng trong ngành, lời chứng thực của khách hàng và các nghiên cứu điển hình sẽ giúp bạn xác định độ tin cậy của họ.
 • Đảm bảo có được các tài liệu tham khảo
  • Khách hàng trung thực, đáng tin cậy
  • Là một phương tiện hữu hiệu để chọn đối tác phù hợp để bắt đầu quy trình Chứng nhận ISO của bạn.

Trao đổi thông tin và Xây dựng kế hoạch thực hiện

 • Bạn sẽ gặp nhà tư vấn của mình
  • Để thường xuyên đánh giá
  • Thảo luận, xây dựng chiến lược, đánh giá nội bộ và các hoạt động khác được cho là cần thiết
 • Vì vậy điều quan trọng là phải xây dựng mối quan hệ và tin tưởng nhà tư vấn của bạn.
 • Các bạn sẽ làm việc cùng nhau để thực hiện thành công các quy trình ISO, chứng nhận cuối cùng và gia hạn mỗi chu kỳ của quy trình chứng nhận.
 • Tin tưởng chuyên gia tư vấn của bạn để tư vấn đúng cho bạn là điều tối quan trọng.
 • Đảm bảo bạn thiết lập cho mình và nhóm của bạn các thông tin số điện thoại liên lạc phù hợp
 • Hãy tham khảo ý kiến ​​tổ chức của bạn để xác định xem nhà tư vấn này có phù hợp với văn hóa tổ chức của bạn hay không.
 • Bạn có thể muốn xem xét sử dụng các phương pháp tương tự như đối với việc tuyển dụng cho nhóm của riêng bạn, vì nhà tư vấn của bạn nên được xem như một phần mở rộng của tổ chức của bạn.

Dịch vụ linh hoạt

 • Các nhà tư vấn ISO phải đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ hoạt cho khách hàng vì mọi khách hàng nên bắt đầu với một phương án rõ ràng.
 • Mỗi tổ chức đều khác nhau, ngay cả trong cùng một ngành với các khách hàng khác của họ, vì vậy điều quan trọng là nhà tư vấn phải điều chỉnh mọi mặt theo nhu cầu cụ thể của bạn và lắng nghe các phương pháp thực tế của bạn.
 • Điều quan trọng cần nhớ là các quy trình của bạn được viết ra, phải là những gì bạn làm hoặc sẽ làm.
 • Khi đến thời điểm đánh giá chứng nhận của bạn, chuyên gia đánh giá sẽ kiểm tra và kiểm tra kỹ các quy trình của bạn và nếu nhà tư vấn của bạn sao chép các ví dụ trước đó từ khách hàng của họ và đó không phải là điều bạn làm, bạn sẽ bị đưa ra biên bản vì không tuân thủ.
 • Nhà tư vấn của bạn phải trình bày chi tiết về độ chính xác và cụ thể để đảm bảo tổ chức của bạn được thiết lập để thành công.
 • Việc thực hiện tiêu chuẩn phải đủ linh hoạt cho nhu cầu của bạn và phải phù hợp với các mục tiêu của tổ chức trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu ISO.

Định hướng kết quả

 • Định hướng theo kết quả là cực kỳ quan trọng trong ngành ISO.
 • Chuyên gia tư vấn ISO của bạn sẽ phác thảo lịch trình thực hiện bao gồm
  • Các cải tiến quy trình
  • Ngày thực hiện đánh giá nội bộ
  • Khuyến nghị đào tạo cần thiết
  • Các KPI quan trọng khác (các chỉ số hiệu suất chính)
  • Trong thời hạn và ngân sách được thảo luận để tổ chức sẽ đạt được chứng nhận.
 • Việc triển khai và cải tiến quy trình phải được lựa chọn một cách cẩn thận
 • Và có chiến lược để thời gian và nguồn lực hiệu quả trong tổ chức của bạn
 • Nhằm tối đa hóa tiềm năng của tổ chức cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai
 • Và đảm bảo tiêu chuẩn là một hệ thống giá trị gia tăng.

Giá cả và tiến trình

 • Việc thực hiện và chứng nhận ISO phù hợp là một khoản đầu tư lâu dài và hướng đến kết quả cao, do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét tất cả các yếu tố khác trước khi bạn đánh giá giá trị của từng nhà tư vấn mà bạn đang xem xét.
 • Mặc dù giá phải là một yếu tố trong quyết định của bạn, nhưng điều quan trọng là phải biết những gì liên quan đến giá bao gồm chất lượng, kinh nghiệm, kiến ​​thức và tất cả các yếu tố mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết này.
 • Do đó, trong khi quyết định giá cả, hãy có một cuộc họp chi tiết và xem xét các dịch vụ và năng lực của các Tư vấn ISO.
 • Báo giá bạn nhận được từ chuyên gia tư vấn sẽ xem xét nhiều yếu tố như tiến trình và sự thay đổi của chứng nhận, quy mô tổ chức, ngành, mức độ phức tạp của bạn và nếu bạn đã từng được chứng nhận trước đây.
 • Nếu bạn mới đối với các tiêu chuẩn ISO, sẽ là một quá trình chuyên sâu hơn nhiều để triển khai hệ thống của bạn so với việc nhà tư vấn của bạn chỉ đơn giản là xem xét và cải thiện hệ thống của bạn.
 • Chuyên gia tư vấn của bạn phải cung cấp các mốc thời gian rõ ràng với các mốc quan trọng và thời gian hoàn thành ước tính của quy trình Chứng nhận ISO từ khi bắt đầu đến khi được chứng nhận và thời gian gia hạn khi họ cung cấp cho bạn báo giá.

Các câu hỏi cần đặt ra cho đơn vị tư vấn ISO 22000:2018?

 • Họ có kiến ​​thức và chuyên môn cần thiết về tiêu chuẩn cụ thể mà bạn đang tìm kiếm để được chứng nhận không?
 • Lịch sử của họ trong ngành của bạn là gì? Họ có thể cung cấp cho bạn các đánh giá của khách hàng và lịch sử khách hàng của họ trong ngành của bạn không?
 • Bạn có tin tưởng nhà tư vấn này không và văn hóa tổ chức của bạn có phù hợp với cá nhân hoặc nhóm tư vấn này không?
 • Nhà tư vấn này có tùy chỉnh các dịch vụ của họ để đáp ứng các yêu cầu và thách thức riêng của bạn không?
 • Họ có định hướng kết quả và sẵn sàng phác thảo các KPI cụ thể sẽ đảm bảo chứng nhận của bạn là một quy trình giá trị gia tăng không?
 • Bạn có tin rằng chi phí dịch vụ của họ là công bằng cho những lợi ích bạn sẽ nhận được không?

Đối tượng và lộ trình áp dụng tư vấn ISO 22000: 2018?

Đối tượng áp dụng:

 • Hoạt động đào tạo và tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018
  • Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
  • Không phân biệt quy mô, mức độ phức tạp.
 • Các tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi
  • Người thu hoạch thực vật và động vật hoang dã, nông dân
  • Nhà sản xuất nguyên liệu thực phẩm, nhà bán lẻ
  • Các tổ chức cung cấp dịch vụ ăn uống
  • Dịch vụ vệ sinh, vận chuyển, lưu trữ và phân phối,
  • Nhà cung cấp thiết bị, làm sạch và khử trùng
  • Vật liệu đóng gói và các vật liệu khác tiếp xúc với thực phẩm.
  • Tổ chức cần xác định các yêu cầu của khách hàng, đối tác
  • Và các sản phẩm và dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu
  • Bao gồm cả các yêu cầu pháp lý.

Lộ trình áp dụng

 • Lịch trình áp dụng ISO 22000: 2018 FSMS phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp
 • Hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi tổ chức.
 • Tổ chức cần xác định một lịch trình hợp lý đủ để hệ thống quản lý FSMS được kiểm tra,
 • Đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các yêu cầu.

Các nội dung khách hàng cần chuẩn bị cho tư vấn ISO 22000: 2018

 • Phân công người phụ trách liên hệ, triển khai ISO tại tổ chức.
 • Bố trí thời gian và nguồn lực để phối hợp với chuyên gia của SISCERT trong các buổi làm việc.
 • Phân công trách nhiệm cho nhân sự soạn thảo, thiết lập hệ thống văn bản và triển khai ứng dụng.
 • Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu suất quy trình, giảm thiểu rủi ro.
 • Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với SISCERT để đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ

Quy trình tư vấn ISO 22000: 2018?

Xác định phạm vi thực hiện

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu

 • Sổ tay
 • Chính sách
 • Mục tiêu
 • Quy định
 • Quy trình quản lý
 • GMPs
 • SSOPs
 • HACCP plan

Áp dụng hệ thống tài liệu theo ISO 2200:2018(theo danh mục tài liệu sẽ thống nhất với quý công ty)

Ban hành hệ thống tài liệu

Phổ biến, áp dụng các tài liệu đã ban hành cho các phòng ban liên quan

Đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018 cho các đánh giá viên nội bộ

Hướng dẫn lập hồ sơ

Đánh giá chứng nhận ISO 22000:2018

Hướng dẫn khắc phục sau đánh giá(nếu có)

Nhận giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện cho dự án tư vấn ISO 22000:2018?

Thời gian dự kiến thực hiện: 1 ~ 3 tháng tùy theo phạm vi và quy mô của dự án

Tài liệu cần thiết cho hệ thống quản lý ISO 22000: 2018?

Danh mục tài liệu cần thiết:

Tại sao phải thực hiện tư vấn ISO 22000? Lợi ích kinh doanh là gì?

 • Giảm các sự cố và chi phí về an toàn thực phẩm.
 • Tuân thủ pháp luật và nguyên tắc Codex HACCP.
 • Rủi ro trách nhiệm thấp hơn.
 • Ít xảy ra sai sót và phàn nàn của khách hàng.
 • Liên tục cải tiến sản phẩm và quy trình.
 • Tối ưu hóa nguồn lực – nội bộ và dọc theo chuỗi thức ăn

Các dự án mà chúng tôi đã thực hiện tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018?

 • Công ty TNHH Bột mì Đại Nam
 • CÔNG TY TNHH CẨM THIỆU
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠ DỊCH VỤ NAM HẢI
 • Và nhiều đơn vị khác, hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết

Đánh giá chứng nhận của SISCERT về ISO 22000: 2018?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 22000:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý. Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 22000:2018. Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay