TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HACCP – TNV SIGMA CERT VƯƠNG QUỐC ANH

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HACCP – TNV SIGMA CERT VƯƠNG QUỐC ANH

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HACCP – TNV SIGMA CERT VƯƠNG QUỐC ANH

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là một hệ thống công nhận rằng một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã phát triển, lập tài liệu và thực hiện các hệ thống và thủ tục phù hợp với HACCP. HACCP là viết tắt của Hazard Analysis Critical Control và về cơ bản là một công cụ giúp xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra trong ngành kinh doanh thực phẩm.

Chứng nhận HACCP được cấp bởi một cơ quan chứng nhận bên ngoài có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá về hệ thống HACCP hoặc kế hoạch HACCP. Việc tổ chức phải luôn đảm bảo rằng cơ quan chứng nhận HACCP bên ngoài hoặc bên thứ ba có đủ tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ này.

Hình minh họa: chứng nhận HACCP là gì?

Tại sao có chứng chỉ HACCP?

Các doanh nghiệp khác nhau sẽ cần chứng nhận HACCP vì nhiều lý do khác nhau. Đây là một “điều kiện thương mại” thông thường mà các nhà kinh doanh thực phẩm và các nhà sản xuất thực phẩm có chứng nhận HACCP. Ở một số quốc gia, nó cũng bắt buộc hoặc yêu cầu pháp lý rằng doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm có hệ thống HACCP được chứng nhận. Các doanh nghiệp thực phẩm tiên phong sẽ được chứng nhận HACCP để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro an toàn thực phẩm có thể được kiểm soát.

Làm thế nào để bạn nhận được chứng nhận HACCP?

Để đạt được chứng nhận HACCP bởi một tổ chức chứng nhận HACCP có uy tín, doanh nghiệp thực phẩm phải trải qua một cuộc đánh giá các chính sách và thủ tục an toàn thực phẩm và HACCP. Việc đánh giá này cần được tiến hành bởi một đánh giá viên có năng lực và đủ tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm.

Tổ chức chứng nhận HACCP, TNV – SIGMA CERT Vương quốc anh

TNV là tổ chức quản lý phát triển nhanh chóng ở Anh Quốc. Sau đó có đại diện ở nhiều quốc gia trên thế giới. TNV phục vụ quốc tế trong lĩnh vực chứng nhận ISO. TNV có tầm nhìn về Chuyển đổi chất lượng thông qua Dịch vụ của mình.

TNV cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, ISO 22000: 2005 và tổ chức chứng nhận HACCP, dịch vụ đánh dấu CE và các tiêu chuẩn quốc tế khác…

Tại Việt Nam, đại diện là công ty TNHH SIGMA CERT, thương hiệu kinh doanh là TNV-SIGMA CERT.

Đội ngũ TNV-SIGMACERT hiện đang có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và cung cấp cho khách hàng những đánh giá và dịch vụ chứng nhận chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 17021. Nhóm của chúng tôi cam kết áp dụng những thách thức và thay đổi của yêu cầu kinh doanh trong cung cấp dịch vụ để đáp ứng mong đợi của khách hàng.

  •  TNV-SIGMACERT có uy tín quốc tế về cung cấp dịch vụ được thông qua từ cách tiếp cận thống nhất về cung cấp chứng nhận và đào tạo,
  •  TNV-SIGMACERT cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và cung cấp các khoá đào tạo liên quan để thu được những cách tiếp cận và lợi ích thiết thực.
  •  TNV-SIGMACERT cam kết cung cấp các dịch vụ cạnh tranh, hiệu quả và vô tư cho tất cả các loại hình tổ chức.
  •  TNV-SIGMACERT cung cấp phương pháp kháng nghị từ thời điểm điều tra ban đầu, đăng ký, đánh giá, và chứng nhận.
  •  Thương hiệu TNV-SIGMACERT được biết đến như là một dấu hiệu đáng tin cậy đối với các dịch vụ chất lượng với giá cả cạnh tranh trong các doanh nghiệp của Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân.
  •  TNV-SIGMACERT  hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình như một đối tác hệ thống thật sự. Câu châm ngôn của chúng ta “không sợ hãi hay thiên vị” là cách tiếp cận đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.
  •  Phí hợp lý cho việc đăng ký, đánh giá và giám sát, và chi phí thấp cho các doanh nghiệp nhỏ.
  •  TNV-SIGMACERT  có nhiều kinh nghiệm trong hầu hết các ngành công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.
  •  TNV-SIGMACERT có liên quan chặt chẽ với nhiều khách hàng, bao gồm cả khu vực công và tư, các viện chuyên nghiệp, các tổ chức thương mại.
  •  TNV-SIGMACERT  cung cấp sự công nhận quốc tế cho các hệ thống quản lý của khách hàng.

Liên lạc với chúng tôi tổ chức chứng nhận HACCP uy tín, để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận HACCP

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay