Xác định bối cảnh của tổ chức trong ISO 14001 : 2015

Xác định bối cảnh của tổ chức trong ISO 14001 : 2015

Xác định bối cảnh của tổ chức trong ISO 14001 : 2015

Bản sửa đổi năm 2015 của tiêu chuẩn ISO 14001 có nhiều thay đổi, một trong những thay đổi quan trọng là điều khoản liên quan đến việc xác định “bối cảnh của tổ chức”. Khi bạn nghĩ về nó, đây là một bổ sung hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là khi bạn cân nhắc việc làm thế nào để xác định phạm vi của tổ chức bạn có thể ảnh hưởng đến các thông số và hiệu quả của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) và môi trường rộng hơn. Nhưng “bối cảnh của tổ chức” thực sự có ý nghĩa gì, và làm thế nào để bạn đảm bảo rằng bạn làm điều này một cách chính xác thay mặt cho tổ chức của bạn?

Bối cảnh của tổ chức: Điều đó có ý nghĩa gì?

Một cách đơn giản để xem EMS của bạn theo tiêu chuẩn 14001: 2004 là suy nghĩ về những khía cạnh và hành động nào có thể được xem xét để làm giảm tác động của tổ chức bạn đối với môi trường. Cách tiếp cận đó là cực kỳ một chiều, đó là điều khoản mới tìm kiếm để cải thiện. Bằng cách xem xét bối cảnh tổ chức của bạn, bạn phải nghĩ đến tất cả các hậu quả trực tiếp và gián tiếp, các yêu cầu pháp lý và tất cả các ảnh hưởng đối với các bên liên quan của bạn rằng hiệu năng EMS của bạn sẽ có. Nói cách khác, để chuẩn bị tuân thủ theo ISO 14001: 2015, bạn cần phải xem “trực quan” về hoạt động môi trường của tổ chức và xác định chính xác những ai ảnh hưởng đến và do đó những gì có thể được xác định để giảm thiểu và cải thiện điều đó. Vì vậy, chính xác như thế nào mà phá vỡ?

Hình chứng nhận ISO 14001:2015

Bối cảnh của tổ chức: Cụ thể

Phiên bản 2004 của tiêu chuẩn đề cập đến “các bên quan tâm” và định nghĩa họ là “những người hoặc nhóm có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động môi trường của một tổ chức.” Bản tiêu chuẩn phiên bản năm 2015 khác biệt giữa những điều này và bối cảnh của tổ chức. Bối cảnh chung của tổ chức có thể được phân loại như sau:

Bối cảnh nội bộ: bất kỳ hành động hoặc sản phẩm và dịch vụ nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất môi trường của bạn
Bối cảnh bên ngoài: có thể bao gồm các vấn đề pháp lý, kinh tế, xã hội hoặc chính trị
Bối cảnh môi trường: tất cả các khía cạnh môi trường khác có thể dễ bị tổn hại bởi hiệu suất môi trường của tổ chức bạn
Sự mong đợi của các bên liên quan sau đó có thể bao gồm các yêu cầu bắt buộc và pháp luật và mong đợi của khách hàng, kỳ vọng của khách hàng và hợp đồng, bất kỳ mong đợi khác của cộng đồng địa phương, Thực tiễn tốt nhất là ghi lại những gì được tổ chức của bạn thông qua, để đảm bảo bạn có thể nhận ra và đánh giá các mục tiêu đã đặt.

Vì vậy, chúng ta có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nhận thức về bối cảnh của tổ chức chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta không chỉ đáp ứng các mục tiêu và mong đợi về môi trường mà còn có một nền tảng để đảm bảo chúng ta ý thức thỏa mãn mọi bên ngoài và chuẩn bị cho Tương lai. Điều này có thể thay đổi từ khu vực này sang vùng khác và tùy thuộc vào lĩnh vực mà tổ chức của bạn làm việc.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay