1
Bạn cần hỗ trợ?
 • TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN SIS CERT
  THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ
 • ĐÁNH GIÁ VIÊN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN, ĐÀO TẠO, ĐỦ NĂNG LỰC VÀ CÓ NHIỀU KỸ NĂNG
  THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT
 • VỚI MỤC TIÊU XÁC ĐỊNH RÕ RÀNG
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC TẾ IAS, IOAS GIÚP KHÁCH HÀNG NÂNG CAO HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

TẠI SAO CHỌN SIS CERT

 1. 1
  Hướng vào khách hàng

  Là đối tác chứng nhận tốt nhất cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới nhờ cách tiếp cận hướng vào khách hàng về đánh giá và đào tạo.

 2. 2
  Kinh nghiệm

  Đội ngũ của chúng tôi với kinh nghiệm quốc tế lâu dài cam kết chấp nhận những thách thức về những thay đổi trong yêu cầu kinh doanh và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp.

 3. 3
  Đào tạo đánh giá viên trưởng

  Các dịch vụ chứng nhận của chúng tôi về các tiêu chuẩn toàn cầu được hỗ trợ bởi các hệ thống quản lý đào tạo đánh giá viên trưởng để thu được cách tiếp cận thực tế và lợi ích thiết thực.

 4. 4
  Dịch vụ cạnh tranh

  Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ cạnh tranh, hiệu quả và vô tư cho tất cả các loại hình tổ chức.

 5. 5
  Chứng nhận quốc tế

  Chúng tôi cung cấp chứng nhận quốc tế cho các hệ thống quản lý của khách hàng.

BÀI VIẾT MỚI

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon