1
Bạn cần hỗ trợ?

ISO ĐIỆN TỬ

Để giúp cho khách hàng thuận tiện hơn trong việc triển khai và áp dụng các hệ thống quản lý, bắt đầu từ tháng 8/2019 chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng triển khai ISO điện tử trên nền tảng google cloud và các ứng dụng Google Docs, Google Sheets, google Form, google Sites để quản lý tài liệu, thu thập và lưu trữ hồ sơ.

BAO BÌ AN BÌNH – ISO 9001

MỸ PHẨM VELLSHEENA – ISO 22716

SA 8000 – Trách nhiệm xã hội

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon