ASTM C1240 – 20: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN CHO KHÓI SILICA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỖN HỢP XI MĂNG

Sơ lược

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm silica fume để sử dụng trong bê tông và các hệ thống khác có chứa xi măng thủy lực. Vật liệu phải bao gồm silica fume, chủ yếu là silica vô định hình. Các phương pháp thử nghiệm để phân tích hóa học, độ ẩm và tổn thất khi bắt lửa, khối lượng riêng, bề mặt riêng, sự cuốn hút không khí của vữa, chỉ số độ nhạy cường độ, khả năng phản ứng với kiềm xi măng và khả năng chống sunfat của silica fume phải phù hợp với đặc điểm kỹ thuật này. Các phép thử vật lý phải bao gồm việc xác định khối lượng riêng của mẫu và bề mặt cụ thể bằng cách sử dụng BET, phương pháp hấp phụ nitơ. Silica fume phải được lưu trữ theo cách cho phép dễ dàng tiếp cận để kiểm tra và xác định chính xác từng lô hàng.

Phạm vi

1. Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm silica fume để sử dụng trong bê tông và các hệ thống khác có chứa xi măng thủy lực.

2. Trong trường hợp khói silica lỏng hoặc đông đặc, thực hiện các phép thử đối với khói silica thô mà từ đó các sản phẩm này đã được tạo ra.

3. Các đơn vị nêu trong SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

4. Cảnh báo về các nguy cơ an toàn sau đây chỉ liên quan đến các phần của phương pháp thử, Phần 10 -19, của đặc điểm kỹ thuật này: Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng nó. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Đọc bảng dữ liệu an toàn vật liệu cho vật liệu được sử dụng.

5. Nội dung của tiêu chuẩn này viện dẫn các ghi chú và chú thích cung cấp thông tin giải thích. Những ghi chú và chú thích này (không bao gồm những ghi chú trong bảng) sẽ không được coi là yêu cầu của tiêu chuẩn này.

6. Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page