ASTM D4186 / D4186M – 20E1: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI TÍNH CHẤT HỢP NHẤT MỘT CHIỀU CỦA ĐẤT KẾT DÍNH BÃO HÒA SỬ DỤNG TẢI CĂNG CÓ KIỂM SOÁT

PHẠM VI

1. Phương pháp thử này dùng để xác định độ lớn và tốc độ cố kết của đất dính bão hòa bằng cách sử dụng nén dọc trục biến dạng có kiểm soát liên tục. Mẫu thử được đặt theo phương ngang và thoát nước theo trục về một bề mặt. Lực dọc trục và áp suất dư cơ bản được đo trong quá trình biến dạng. Nén biến dạng có kiểm soát thường được gọi là kiểm tra tốc độ biến dạng không đổi (CRS).

2. Phương pháp thử này cung cấp cho việc tính toán tổng ứng suất dọc trục hiệu quả và biến dạng dọc trục từ phép đo lực dọc trục, biến dạng dọc trục, áp suất buồng và áp suất dư cơ bản. Ứng suất hiệu quả được tính bằng phương trình trạng thái ổn định.

3. Phương pháp thử nghiệm này cung cấp cho việc tính toán hệ số cố kết và độ dẫn thủy lực trong suốt quá trình chất tải. Các giá trị này cũng dựa trên các phương trình trạng thái ổn định.

4. Phương pháp thử này sử dụng các phương trình trạng thái ổn định thu được từ lý thuyết được xây dựng theo các giả định cụ thể. Tiểu mục 5.5 trình bày những giả định này.

5. Đặc tính của đất dính phụ thuộc vào tốc độ biến dạng và do đó kết quả của thử nghiệm CRS nhạy cảm với tốc độ biến dạng áp đặt. Phương pháp thử này áp đặt các giới hạn về tốc độ biến dạng để cung cấp các kết quả có thể so sánh được với phép thử cố kết gia tăng (Phương pháp thử D2435).

6. Việc xác định tốc độ và độ lớn của đất cố kết khi nó chịu tải trọng gia tăng được quy định trong Phương pháp thử D2435.

7. Phương pháp thử này áp dụng cho các mẫu nguyên vẹn (Nhóm C và Nhóm D của Thực hành D4220), đã làm lại hoặc các mẫu hoàn nguyên trong phòng thí nghiệm.

8. Phương pháp thử này thường được sử dụng nhất cho các vật liệu có độ dẫn thủy lực tương đối thấp tạo ra áp suất cơ bản dư có thể đo được. Nó có thể được sử dụng để đo hành vi nén của đất thoát nước tự do về cơ bản nhưng sẽ không cung cấp thước đo độ dẫn thủy lực hoặc hệ số cố kết.

9. Tất cả các giá trị được ghi lại và tính toán phải phù hợp với hướng dẫn cho các chữ số có nghĩa và làm tròn được thiết lập trong Thực hành D6026, trừ khi được thay thế bằng phương pháp thử nghiệm này. Các chữ số có nghĩa quy định trong tiêu chuẩn này dựa trên giả định rằng dữ liệu sẽ được thu thập trong phạm vi ứng suất dọc trục từ 1% ứng suất lớn nhất đến giá trị ứng suất lớn nhất.

9.1 Các thủ tục được sử dụng để quy định cách thức thu thập / ghi lại và tính toán dữ liệu trong tiêu chuẩn này được coi là tiêu chuẩn công nghiệp. Ngoài ra, chúng là đại diện cho các chữ số có nghĩa thường được giữ lại. Các thủ tục được sử dụng không xem xét sự thay đổi trọng yếu, mục đích lấy dữ liệu, nghiên cứu mục đích đặc biệt hoặc bất kỳ cân nhắc nào đối với mục tiêu của người dùng; và thông thường là tăng hoặc giảm các chữ số quan trọng của dữ liệu được báo cáo để tương xứng với những cân nhắc này. Việc xem xét các chữ số có nghĩa được sử dụng trong các phương pháp phân tích để thiết kế kỹ thuật nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

9.2 Các phép đo được thực hiện đến nhiều chữ số có nghĩa hoặc độ nhạy tốt hơn so với quy định trong tiêu chuẩn này sẽ không được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn này.

10. Đơn vị — Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound [cho trong ngoặc] phải được coi là tiêu chuẩn riêng. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn. Việc báo cáo kết quả thử nghiệm bằng các đơn vị khác ngoài SI sẽ không được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn này.

10.1 Hệ thống hấp dẫn được sử dụng khi làm việc với các đơn vị inch-pound. Trong hệ thống này, pound (lbf) đại diện cho một đơn vị lực (trọng lượng), trong khi đơn vị cho khối lượng là sên. Đơn vị slug hợp lý hóa không được đưa ra, trừ khi có liên quan đến các phép tính động (F = ma).

10.2 Thông thường trong ngành kỹ thuật / xây dựng sử dụng đồng thời pound để biểu thị cả đơn vị khối lượng (lbm) và lực (lbf). Điều này ngầm kết hợp hai hệ thống đơn vị riêng biệt; nghĩa là hệ thống tuyệt đối và hệ thống hấp dẫn. Về mặt khoa học, việc kết hợp sử dụng hai bộ đơn vị inch-pound riêng biệt trong một tiêu chuẩn là điều không mong muốn về mặt khoa học. Như đã nêu, tiêu chuẩn này bao gồm hệ thống hấp dẫn của đơn vị inch-pound và không sử dụng / trình bày đơn vị sên cho khối lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng cân hoặc cân ghi khối lượng pao (lbm) hoặc ghi khối lượng riêng bằng lbm / ft3 sẽ không được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn này.

11. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

12 Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page