1
Bạn cần hỗ trợ?

ISO 9001

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã số : QT.ISO.03 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: Trang:  3/4 1. MỤC ĐÍCH Quy định cách thức nhận biết, sắp xếp, cập nhật, bảo quản, sử dụng và hủy bỏ các loại hồ sơ của Công ty, nhằm kiểm soát hồ sơ được hiệu quả và […]

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU Mã số : HD.ISO.02 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: Trang:  3/4 1. MỤC ĐÍCH Nhằm mục đích chuẩn hóa và thống nhất cách trình bày tài liệu, mã hóa tài liệu và hình thức văn bản của Công ty, nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả […]

“Chứng nhận AS9100 là gì ?” Bạn đang tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này? Vâng, bạn không cô đơn. Hướng dẫn tổng quan này có thể giúp bạn tìm hiểu chứng nhận AS9100 là gì ? và chứng nhận này tạo ra các lợi ích trong tổ chức của […]

Có nhiều bạn thắc mắc không biết chứng chỉ iso là gì? Hôm nay tôi viết bài này với mục đích giúp các bạn làm rõ câu hỏi này. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ISO là gì, ISO là một tổ chức quốc tế phi chính phủ độc lập với thành viên của 162 cơ […]

Chứng chỉ ISO 9001 là một thuật ngữ chung được sử dụng cho hai điều chính: chứng nhận kiến thức của cá nhân và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của một công ty. Có thể bạn hỏi chứng chỉ ISO 9001 là gì? Chứng chỉ cá nhân Chứng chỉ ISO 9001 dành […]

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có ba tiêu chuẩn, cùng với một tài liệu bổ sung gắn liền với bộ này. ISO 9000, ISO 9001 và ISO 9004 tạo thành bộ tiêu chuẩn ISO 9000; ISO 19011, hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, được đính kèm, đây là […]

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon