Chứng chỉ quản lý rừng bên vững là gì?Một số yêu cầu của quản lí rừng bền vững

Chứng chỉ quản lý rừng bên vững là gì?Một số yêu cầu của quản lí rừng bền vững

Đến nay, Việt Nam có hơn 13 triệu ha rừng, trong đó 10 triệu rừng tự nhiên và 3 triệu là rừng trồng.Chứng chỉ quản lý rừng

Độ che phủ rừng của nó lên tới 40,2% (2011), được phân thành 3 loại: rừng sản xuất (6,3 triệu ha), rừng phòng hộ (4,8 triệu ha) và rừng đặc dụng (gần 2 triệu ha).

Chính phủ  đã giao cho hầu hết các khu rừng của đất nước tới các nhóm người sử dụng rừng để quản lý và bảo vệ:

_Ban quản lý (rừng đặc dụng, phòng hộ),

_Các công ty lâm nghiệp (quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên),

_Hộ gia đình (quản lý rừng sản xuất)

_Các nhóm sử dụng rừng khác như các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, cộng đồng địa phương, v.v.

Khoảng 2,4 triệu ha rừng sản xuất chưa được được chính quyền cấp xã giao và đang quản lý.

Quản lý bền vững và phát triển tài nguyên rừng đã được xác định là một trong năm mục tiêu cơ bản được nêu rõ trong Chiến lược phát triển rừng quốc gia 2006-2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ trưởng năm 2007).

Theo Chiến lược, đến năm 2020, khoảng 30% Việt Nam rừng sản xuất – tương đương khoảng 1,8 triệu ha – dự kiến sẽ đáp ứng các tiêu chí về quản lý rừng bền vững và đủ điều kiện để chứng nhận.

Để đạt được mục tiêu này, các mô hình rừng bền vững quản lý đã được thực hiện thí điểm ở một số tỉnh. Đến nay rừng được chứng nhận tuy nhiên, diện tích vẫn tương đối không đáng kể.

Chứng chỉ quản lí rừng bền vững là gì?

Quản lý rừng bền vững, theo định nghĩa của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, là việc quản lý và sử dụng rừng và đất rừng theo cách và ở mức độ, duy trì đa dạng sinh học, năng suất, khả năng tái sinh, sức sống và tiềm năng phát triển của chúng. , hiện tại và trong tương lai, các chức năng sinh thái, kinh tế và xã hội có liên quan, ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu, và điều đó không gây thiệt hại cho các hệ sinh thái khác.

Các chương trình cấp Chứng chỉ rừng được triển khai vào những năm 1990 để giải quyết nạn phá rừng tràn lan và quản lý yếu kém ở các nước đang phát triển. Ngày nay, có một số cơ quan cấp chứng chỉ rừng xác minh thực hành quản lý rừng bền vững của các công ty quản lý đất đai, nhà sản xuất lâm sản và các tổ chức liên quan khác. Các cơ quan cấp chứng chỉ thường đánh giá việc quản lý rừng bằng cách sử dụng các nguyên tắc, tiêu chí và biện pháp thực hiện rừng bền vững.

Các công ty Bắc Mỹ đã thực hành quản lý rừng bền vững từ lâu trước khi có chứng chỉ. Vì lý do này, nhiều nhà sản xuất chọn từ bỏ một số chương trình chứng nhận – không phải vì chúng không tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận, mà là vì các chi phí liên quan đến việc đạt được và duy trì chứng nhận, có thể bao gồm đánh giá độc lập, hội phí thành viên và các khoản phí bổ sung. Liên hệ trực tiếp với từng nhà sản xuất để tìm hiểu về triết lý và thực hành của họ liên quan đến quản lý rừng bền vững.

Các yêu cầu của chứng chỉ quản lí rừng bền vững

Rừng rất đa dạng, từ rừng bạch đàn thường xanh ở Tasmania đến rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ, lưu vực Congo và rừng cây ở Canada. 

Tương tự, cách quản lý của họ cũng khác nhau rất nhiều, cùng với truyền thống địa phương, kỳ vọng về văn hóa và tinh thần, quy mô tài sản trung bình và cơ cấu hỗ trợ như hiệp hội chủ rừng

Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu quản lý rừng bền vững của quốc gia phải bao gồm những điều sau đây:

 • Duy trì, bảo tồn và tăng cường đa dạng sinh học hệ sinh thái
 • Bảo vệ các khu vực rừng quan trọng về mặt sinh thái
 • Cấm chuyển đổi rừng
 • Công nhận sự đồng ý miễn phí, trước và có hiểu biết của người dân bản địa
 • Thúc đẩy bình đẳng giới và cam kết đối xử bình đẳng với người lao động
 • Nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng rừng
 • Tôn trọng quyền con người trong hoạt động rừng
 • Tôn trọng các chức năng đa dạng của rừng đối với xã hội
 • Quy định tham vấn người dân địa phương, cộng đồng và các bên liên quan khác
 • Tôn trọng tài sản và quyền sử dụng đất cũng như các quyền theo phong tục và truyền thống
 • Tuân thủ tất cả các công ước cơ bản của ILO về quyền của người lao động
 • Làm việc từ mức lương tối thiểu theo mức lương đủ sống
 • Cấm trồng cây biến đổi gen và các loại hóa chất độc hại nhất
 • Loại trừ chứng nhận rừng trồng do chuyển đổi, bao gồm chuyển đổi đất không có rừng quan trọng về mặt sinh thái (ví dụ: đất than bùn)
 • Các hoạt động tích cực với khí hậu như giảm phát thải KNK trong các hoạt động rừng

Lợi ích của chứng chỉ quản lí rừng bền vững ở việt nam

Trong nhiều trường hợp, lợi ích trước mắt nhất của việc cấp chứng chỉ cho người quản lý rừng là tinh giản các hoạt động rừng do cải thiện về hiệu quả và kiểm soát tốt hơn các quy trình sản xuất.

Mặc dù kinh nghiệm cho thấy rằng các sản phẩm rừng được chứng nhận không phải lúc nào cũng có giá cao hơn so với các sản phẩm chưa được chứng nhận, chứng nhận có thể là điều cần thiết để duy trì khả năng tiếp cận một số thị trường.

Chứng nhận đã được chứng minh là một công cụ có giá trị để định vị sản phẩm trên thị trường và trong một số lĩnh vực nhất định:

Chứng nhận cũng có thể cung cấp xác nhận rằng một sản phẩm đáp ứng các yêu cầu pháp lý – chẳng hạn như các yêu cầu được thiết lập bởi luật nhằm ngăn chặn việc buôn bán gỗ bất hợp pháp sản phẩm – và có thể giúp các nhà sản xuất và kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ hành chính.

Chứng chỉ rừng có thể giúp mang lại cải thiện điều kiện làm việc và an toàn và sức khỏe của nhân viên lâm nghiệp, dẫn đến cải thiện kết quả bảo tồn rừng, và khuyến khích sử dụng rừng bền vững.

Chứng chỉ rừng có thể giúp nâng cao hình ảnh công khai của các công ty – cả những công ty theo đuổi chứng chỉ hoạt động rừng của chính họ và những hoạt động chỉ mua các sản phẩm đã được chứng nhận.

Làm thế nào để đạt được chứng chỉ quản lí rừng bền vững?

Để đạt được chứng chỉ rừng có thể là một quá trình nhanh chóng hoặc kéo dài, tùy thuộc vào chất lượng quản lý rừng

trước khi được cấp chứng chỉ, hệ thống quản lý và tài liệu, và năng lực của người nộp đơn để thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Chứng nhận cơ bản yêu cầu bao gồm:

 1. sự tuân thủ pháp luật;
 • kế hoạch quản lý rừng được viết rõ ràng và chặt chẽ;
 • việc thực hiện và giám sát các hoạt động nhằm giảm thiệt hại rừng;
 • điều kiện làm việc đầy đủ;
 • quan hệ tốt với những người sống trong và xung quanh rừng chịu sự điều chỉnh của quy trình cấp chứng chỉ.

Quy trình chứng nhận yêu cầu người nộp đơn phải thực hiện một số bước để chứng minh sự tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn.

Một chứng chỉ có hiệu lực trong một số năm cụ thể được ban hành khi đã đạt được sự tuân thủ.

Những thách thức đối với việc mở rộng chứng chỉ ở Việt Nam

Đến nay, cả nước chỉ có khoảng 46.000 ha rừng được cấp chứng chỉ.chứng chỉ quản lí rừng

So với mục tiêu 1,8 đến năm 2020 có triệu ha rừng được cấp chứng chỉ như trong Chiến lược, rõ ràng việc đạt được

mục tiêu này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, hoặc thậm chí là một nhiệm vụ bất khả thi.

Quy trình cấp chứng chỉ quản lý rừng

Sự chuẩn bị.

Người quản lý rừng (“người điều hành”) thu thập thông tin về chứng chỉ bằng cách nói chuyện với những người có liên

quan và từ những người khác nguồn (ví dụ: trực tuyến).

Liên hệ.

Nhà điều hành liên hệ với những người chứng nhận tiềm năng, những người cung cấp thông tin về các yêu cầu và chi

tiết của quá trình chứng nhận và – dựa trên thông tin do nhà điều hành cung cấp – ước tính chi phí của họ trong việc chứng nhận hoạt động.

Quyết định.

Người điều hành xác định khoản đầu tư tổng thể cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận và những lợi ích

mà Có thể được mong đợi.

Trên cơ sở này, nó quyết định xem chứng nhận có vì lợi ích của nó hay không, và nếu có, chương trình chứng nhận và

người chứng nhận nào sẽ là thích hợp nhất.

Hợp đồng.

Người điều hành và người xác nhận đã chọn ký kết một hợp đồng chính thức.

Kiểm toán sơ bộ.

Sau khi ký hợp đồng, người chứng nhận sẽ kiểm tra tài liệu liên quan để đảm bảo rằng các yêu cầu về tài liệu của tiêu

chuẩn chứng nhận được đáp ứng.

Đánh giá tại chỗ.

Một nhóm chuyên gia được lựa chọn bởi người chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá chi tiết tại chỗ, kiểm tra rừng hoạt động và tư vấn với các bên liên quan, bao gồm cả nhân viên và người dân địa phương.

Nhóm tạo ra một báo cáo về hiệu suất của người vận hành theo các tiêu chuẩn liên quan.

Các điều chỉnh.

Tùy thuộc vào phát hiện của nhóm chuyên gia, nhà điều hành có thể cần điều chỉnh hoạt động của mình để đảm bảo rằng đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận;

Những điều chỉnh này thường được gọi là “các hành động khắc phục chính”.

Đội ngũ chuyên gia có thể cũng đề xuất các hành động khác để cải thiện hiệu suất cần được thực hiện trong thời gian

chứng nhận, thường được gọi là “nhỏ hanh động đung đăn”.

Cấp giấy chứng nhận.

Khi các hành động khắc phục chính đã được thực hiện để làm hài lòng người chứng nhận, người vận hành sẽ được cấp chứng chỉ quản lý rừng.

Thông thường, những chứng chỉ này có giá trị trong vài năm.

Kiểm tra xác minh.

Để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn trong thời gian xác nhận của chứng chỉ và đảm bảo rằng bất kỳ Các hành động khắc

phục nhỏ cụ thể được thực hiện, hầu hết các chương trình chứng nhận yêu cầu đánh giá xác minh hàng năm, có thể

bao gồm các chuyến kiểm tra của người chứng nhận và có thể đưa ra các khuyến nghị mới cho các hành động khắc phục. Trong trường hợp không tuân thủ yêu cầu, chứng nhận có thể bị đình chỉ.

Tái chứng nhận.

Để gia hạn chứng nhận khi hết hạn, một cuộc đánh giá mới sẽ được thực hiện.

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman,

Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ

Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 14001:2015 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14001:2015
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở cácthị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…