Chứng nhận IATF 16949

Chứng nhận IATF 16949 | SIS CERT tư vấn và chứng nhận IATF 16949

Chứng nhận IATF 16949 – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho ngành sản xuất ô tô

1. Tổng quan về tiêu chuẩn IATF 16949 chứng nhận IATF 16949

IATF 16949 được xuất bản vào ngày 1 tháng 10 năm 2016 và thay thế ISO / TS 16949.

IATF 16949 cùng với yêu cầu của khách hàng ô tô áp dụng, yêu cầu ISO 9001: 2015 và ISO 9000: 2015 định nghĩa các yêu cầu Hệ thống Quản lý Chất lượng cơ bản đối với sản xuất ô tô và các tổ chức dịch vụ có liên quan.

Tiêu chuẩn này đã xác định yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng cho việc thiết kế và phát triển, sản xuất, lắp ráp, cài đặt, và các dịch vụ của các sản phẩm liên quan đến ô tô bao gồm các sản phẩm có phần mềm nhúng.

Tiêu chuẩn QMS ô tô này nên được áp dụng trong chuỗi cung ứng ô tô.

Một số yếu tố khiến chứng nhận IATF 16949 hấp dẫn. Các công ty sản xuất ô tô lớn trên thế giới thừa nhận tiêu chuẩn này cho hệ thống quản lý chất lượng. Thành công của nó đã dẫn đến một bước tiến hướng tới sự phát triển của hệ thống quản lý chất lượng được chấp nhận trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn chứng nhận IATF 16949 bao gồm nội dung gì?

Dưới đây, chúng tôi tóm tắt các phần 4-10 của IATF 16949: 2016 (các phần 1-3 là phần giới thiệu và không dùng để đánh giá được). Tiêu chuẩn tiếp tục dựa trên chu trình PDCA và tuân theo ISO 9001 trong việc sử dụng Cấu trúc Cấp cao Phụ lục SL của ISO.

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

Phần này bao gồm các bên quan tâm bên trong và bên ngoài đối với Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) và các vấn đề mà tổ chức cần tính đến khi thiết kế Hệ thống Quản lý Chất lượng, bao gồm cả việc xác định phạm vi và các quá trình cần thiết.

Bạn có thể đọc thêm bài viết về phân tích bối cảnh theo IATF 16949

Thiết lập phạm vi của hệ thống quản lý an toàn chất lượng ngành ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016 cho các công ty sản xuất.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ô TÔ TIÊU CHUẨN ISO IATF 16949 – CHỨNG CHỈ IATF 16949 SIS CERT

Phần 5: Lãnh đạo

Điều khoản này của tiêu chuẩn yêu cầu các nhà lãnh đạo của tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và thể hiện sự lãnh đạo và cam kết, bao gồm cả việc xác định trách nhiệm của công ty và chính sách chất lượng. Các nhà lãnh đạo được yêu cầu phải tham gia vào hệ thống và truyền đạt các yêu cầu của hệ thống.

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN THEO YÊU CẦU IATF 16949:2016

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Phần 6: Lập kế hoạch

Ngành công nghiệp ô tô có lịch sử lâu đời về tư duy dựa trên rủi ro và lập kế hoạch mạnh mẽ để ngăn ngừa các vấn đề về chất lượng trong sản xuất. Điều khoản này yêu cầu tổ chức giải quyết các rủi ro và cơ hội cũng như đưa ra các hành động phòng ngừa (yêu cầu gần đây đã được áp dụng khỏi tiêu chuẩn ISO 9001: 2015), đưa ra các kế hoạch dự phòng, phát triển các mục tiêu và kế hoạch chất lượng để đạt được chúng.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO IATF 16949:2016

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Thực hiện kiểm soát sự thay đổi theo IATF 16949:2016

Phần 7: Hỗ trợ

Ở đây IATF 16949 giới thiệu các yêu cầu để quản lý các nguồn lực của tổ chức và các quy trình hỗ trợ cần thiết cho một QMS hiệu quả. Nó xác định các yêu cầu bổ sung đối với nhà máy và cơ sở vật chất, con người và năng lực, môi trường làm việc (bao gồm cả lựa chọn chứng nhận ISO 45001), giám sát và đo lường các nguồn lực (bao gồm Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA) và công nhận phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025), nhận thức và trao quyền, thông tin dạng văn bản – bao gồm cả thông số kỹ thuật.

Phần 8: Hoạt động

IATF 16949 bao gồm tất cả các khía cạnh của Hoạt động và bao gồm các yêu cầu bổ sung để quản lý thông tin liên hệ của khách hàng, thiết kế và phát triển (bao gồm tham chiếu đến APQP và / hoặc VDA-RGA) và các yêu cầu bổ sung đáng kể cho quá trình thiết kế và cho các cá nhân liên quan. Đối với APQP, IATF 16949 mở rộng thiết kế và phát triển sang các lĩnh vực thiết kế quy trình sản xuất. Có các biện pháp kiểm soát bổ sung đáng kể đối với nhà cung cấp và điều khoản 8.5 về sản xuất và cung cấp dịch vụ bao gồm các phần về kế hoạch kiểm soát và công việc tiêu chuẩn hóa và bảo trì tổng thể phòng ngừa (trọng tâm của sản xuất tinh gọn). Điều khoản 8.7 bao gồm các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát việc làm lại và sửa chữa sản phẩm lỗi và sự cần thiết phải cho khách hàng tham gia vào bất kỳ quyết định làm lại và sửa chữa sản phẩm lỗi nào.

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949

Phần 9: Đánh giá năng lực

Trong phần này IATF 16949 yêu cầu các tổ chức thực hiện các nghiên cứu quá trình trên tất cả các quá trình sản xuất và sử dụng các công cụ thống kê bao gồm SPC. Trong điều khoản này, nhu cầu về Phân tích hậu quả và mô hình sai lỗi của Quá trình (PFMEA) được củng cố. IATF 16949 đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn nữa đối với sự hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO IATF 16949:2016

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THEO IATF 16949:2016

Phần 10: Cải tiến

Phần cuối cùng của IATF 16949 phác thảo các yêu cầu bổ sung để cải tiến liên tục bao gồm các yêu cầu về giải quyết vấn đề, chống lỗi, quản lý bảo hành và điều tra các hư hỏng tại hiện trường.

Các bước công ty chuẩn bị cho chứng nhận IATF 16949

Chuẩn bị cho một cuộc đánh giá chứng nhận IATF 16949 là một bước rất quan trọng đối với công ty. Đánh giá bên ngoài từ tổ chức chứng nhận IATF là bước cuối cùng trước khi tổ chức của bạn nhận được chứng chỉ IATF 16949.

Các đánh giá viên có một số mục tiêu:

Xác minh rằng tài liệu của công ty bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949.

Đảm bảo nhân viên của bạn biết vai trò của họ trong QMS và quen thuộc với các yêu cầu IATF 16949 liên quan đến vai trò của họ trong tổ chức.

Các thủ tục và quy trình được tuân thủ một cách chính xác.

Kết quả sẽ cấp cho công ty chứng nhận hoặc yêu cầu các hành động khắc phục cần thiết mà công ty của bạn phải đáp ứng trước khi được chứng chỉ IATF 16949.

Khi ngày đánh giá đã đến, đây là lúc để giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của bạn và cách bạn đã giải quyết các yêu cầu. Việc được đánh giá là tốn nhiều thời gian và chi phí, vì vậy bạn muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tốt. Dưới đây là một số kỹ thuật của chúng tôi để giúp công ty bạn đảm bảo sẵn sàng để có một cuộc đánh giá thành công.

Cho nhiều thời gian để công ty chuẩn bị

Việc chuẩn bị cho một cuộc đánh giá cần có thời gian và nỗ lực. Khi bạn đã quyết định rằng việc nhận được chứng nhận IATF 16949 là cần thiết cho công ty, bạn nên đặt ra các mục tiêu và đưa ra một khoảng thời gian thích hợp để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Chuẩn bị cho nhân viên

Nhân viên của bạn là những người sẽ chứng minh rằng tổ chức của bạn đang tuân thủ các yêu cầu của IATF 16949. Trước khi đánh giá, bạn sẽ phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên biết khi nào cuộc đánh giá sẽ diễn ra và phạm vi của cuộc đánh giá. Mỗi nhân viên phải có biết rõ ràng về các mục tiêu chất lượng IATF 16949 của công ty và vai trò của họ đóng góp như thế nào đối với chúng. Mỗi nhân viên cần được đào tạo thích hợp về các nhiệm vụ mà họ thực hiện.

Khi bạn chuẩn bị cho nhân viên của mình trả lời các câu hỏi, hãy nhớ rằng đây không phải là một bài kiểm tra, đánh giá viên không tìm kiếm câu trả lời chính xác, thay vào đó họ muốn biết cách nhân viên tìm kiếm thông tin và câu trả lời. Các thủ tục có cung cấp thông tin không? Nếu thông tin không có trong một thủ tục, người lao động sẽ đi đâu tiếp theo, họ có hỏi người giám sát không?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình đào tạo nhân viên theo IATF 16949

Thông tin tài liệu

Thông tin dạng văn bản là một điểm quan trọng khác của việc chuẩn bị cho cuộc đánh giá IATF 16949. Khi công ty chuẩn bị cho cuộc đánh giá chứng nhận IATF 16949, công ty cần đảm bảo rằng các tài liệu và danh sách hồ sơ đã được cập nhật. Ngoài ra, tất cả các tài liệu cần phải được mọi người tham gia vào quá trình hoặc hoạt động xem xét, phê duyệt, truyền đạt và tuân theo. Bạn cũng nên đảm bảo rằng không có ai đang sử dụng các tài liệu lỗi thời.

Quy trình và Thủ tục

Quy trình và Thủ tục cần phải được tuân thủ cẩn thận. Tổ chức của bạn cần đảm bảo rằng tất cả các quy trình đều đáp ứng được sự sắp xếp theo kế hoạch mà bạn đã đề ra để đạt được. Và đảm bảo rằng chúng đang được tất cả nhân viên tuân theo và thực hiện theo cách giống nhau và đúng đắn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quản lý tài liệu và hồ sơ IATF 16949

Chuẩn bị nhà xưởng

Khi bạn chuẩn bị cho cuộc đánh giá, nhà xưởng của bạn cần được sắp xếp tốt và sạch sẽ. Nếu nhà xưởng của bạn là một mớ hỗn độn, bạn rất dễ bỏ sót những điểm không phù hợp. Bạn cần đảm bảo rằng mình đã nhận thức rõ về mọi khu vực của nhà xưởng để không gặp phải bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào trong quá trình đánh giá. Khi chuẩn bị tổ chức của bạn sẵn sàng cho cuộc đánh giá, hãy kiểm tra bảng thông báo, quầy, ngăn kéo, v.v. để tìm các tài liệu không được kiểm soát, các dụng cụ đo lường và giám sát chưa được hiệu chỉnh và các phụ tùng không xác định nguòn gốc.

Đánh giá nội bộ

Tổ chức phải thực hiện đánh giá nội bộ. Đây không chỉ là yêu cầu của tiêu chuẩn ISO mà còn là cách tốt nhất để phát hiện bất kỳ sự không phù hợp lớn nào. Đánh giá nội bộ cần được thực hiện nghiêm túc. Chúng cũng là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho nhân viên trong quá trình phỏng vấn. Hãy nhớ rằng mục đích của đánh giá nội bộ là xác định các điểm yếu và các lĩnh vực cần cải thiện để tăng hiệu lực của hệ thống quản lý và chuẩn bị cho các cuộc đánh giá bên ngoài.

Bạn có thể tìm hiểu thêm bài viết hướng dẫn đánh giá nội bộ IATF 16949

Xem xét của lãnh đạo

Việc xem xét của Ban Giám đốc phải được thực hiện sau khi đánh giá nội bộ. Bước này phải bao gồm hoặc xem xét các phát hiện đánh giá nội bộ trong quá khứ và thực hiện các hành động khắc phục nếu cần.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về xem xét của lãnh đạo theo IATF 16949

Xem xét các phát hiện từ các cuộc đánh giá nội bộ trước

Sau khi tổ chức của bạn trải qua đánh giá nội bộ, những phát hiện này sẽ được xem xét trong cuộc họp tổng kết với tất cả những người có liên quan. Mục đích của đánh giá nội bộ là xác định những điểm yếu có thể xảy ra và các lĩnh vực cần được cải thiện để cải thiện hệ thống quản lý và đáp ứng các yêu cầu của IATF 16949, đồng thời đạt được chứng nhận. Để có một cuộc đánh giá thành công, quy trình đánh giá phải được thực hiện với cả người đánh giá và người được đánh giá.

Cuộc họp phải được trình bày chi tiết để công ty hiểu rõ họ đang gặp khó khăn ở đâu và cách họ có thể cải thiện. Thông tin này phải được cung cấp một cách khách quan và thân thiện và các đề xuất phải được cung cấp một cách xây dựng.

Năm công cụ cốt lõi của IATF 16949 là gì?

Các Công cụ Cốt lõi Chất lượng Ô tô là các khối xây dựng nên một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Chúng bao gồm Kế hoạch Kiểm soát & Lập kế hoạch Chất lượng Sản phẩm Nâng cao (APQP), Quy trình Phê duyệt Bộ phận Sản xuất (PPAP), Mô hình sai lỗi và Phân tích Ảnh hưởng (FMEA), Kiểm soát Quá trình bằng Thống kê (SPC) và Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA).

Hơn 30 năm trước, AIAG đã hợp tác với các nhà sản xuất ô tô để phát triển các phương pháp và công cụ chất lượng chung, được gọi là Công cụ cốt lõi chất lượng. Các công cụ này tỏ ra hữu ích đến mức chúng đã được các lĩnh vực sản xuất khác, bao gồm hàng không vũ trụ, quốc phòng, y tế và dược phẩm áp dụng.

Ngày nay, hầu hết các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô yêu cầu sử dụng một hoặc nhiều Công cụ cốt lõi. Do đó, các tổ chức có nhân viên nắm vững các quá trình của Công cụ cốt lõi có thể đảm bảo với khách hàng của họ rằng các cá nhân đủ điều kiện nhất trong ngành đang làm việc thay mặt họ và IATF 16949 cũng như các yêu cầu hướng dẫn sử dụng tham chiếu chất lượng hiện hành sẽ được đáp ứng mà không thất bại.

Kế hoạch Kiểm soát và Lập kế hoạch Chất lượng Sản phẩm Nâng cao (APQP)

làm giảm sự phức tạp của việc lập kế hoạch chất lượng sản phẩm cho khách hàng và nhà cung cấp bằng cách cho phép khách hàng dễ dàng thông báo các yêu cầu hoạch định chất lượng sản phẩm của họ với nhà cung cấp. Các nhà cung cấp hiểu được các yêu cầu cơ bản của ngành để đạt được sự chấp thuận một phần từ khách hàng của họ.

Kế hoạch Kiểm soát tóm tắt quá trình đã xác định và các thông số sản phẩm cần thiết để duy trì sự phù hợp của sản phẩm. Những công cụ này có thể áp dụng trong toàn bộ nhà mấy cung cấp trong tất cả các mối quan hệ khách hàng / nhà cung cấp.

Bây giờ là tiêu chuẩn cho nhiều lĩnh vực sản xuất, APQP xác định các đầu vào và đầu ra cần thiết của mỗi giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm.

Bạn có thể xem thêm bài viết về APQP

Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP)

là tiêu chuẩn công nghiệp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Thông qua hướng dẫn PPAP, các nhà cung cấp và khách hàng hiểu rõ các yêu cầu để được chấp thuận một phần đối với các bộ phận do nhà cung cấp sản xuất. Có thể áp dụng cho tất cả các bộ phận và hàng hóa, việc áp dụng các nguyên tắc này làm giảm sự chậm trễ và không phù hợp trong quá trình phê duyệt bộ phận.

Bạn có thể đọc thêm về bài viết PPAP

Mô hình sai lỗi và Phân tích Ảnh hưởng (FMEA)

FMEA là một phương pháp phân tích được sử dụng để đảm bảo rằng các vấn đề tiềm ẩn đã được xem xét và giải quyết trong suốt quá trình phát triển sản phẩm và quá trình. Một phần của đánh giá và phân tích là đánh giá rủi ro. Điểm quan trọng là một cuộc thảo luận được tiến hành liên quan đến thiết kế (sản phẩm hoặc quá trình), xem xét các chức năng và bất kỳ thay đổi nào trong ứng dụng, và nguy cơ dẫn đến thất bại tiềm ẩn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về FMEA

(SPC) Kiểm soát quá trình bằng thống kê

là việc sử dụng các kỹ thuật thống kê như biểu đồ kiểm soát để phân tích một quá trình hoặc đầu ra của nó để thực hiện các hành động thích hợp nhằm đạt được và duy trì trạng thái kiểm soát thống kê và cải thiện năng lực của quá trình.

Có hai giai đoạn trong các nghiên cứu kiểm soát quá trình thống kê.

Đầu tiên là xác định và loại bỏ các nguyên nhân đặc biệt của sự biến đổi trong quá trình. Mục tiêu là để ổn định quá trình. Một quá trình ổn định, có thể dự đoán được được cho là nằm trong kiểm soát thống kê.

Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc dự đoán các phép đo trong tương lai, do đó xác minh tính ổn định của quá trình đang diễn ra. Trong giai đoạn này, phân tích dữ liệu và phản ứng với các nguyên nhân đặc biệt được thực hiện trong thời gian thực. Sau khi ổn định, quy trình có thể được phân tích để xác định xem nó có khả năng sản xuất những gì khách hàng mong muốn hay không.

Phân tích Hệ thống Đo lường (MSA)

Kết nối với dữ liệu đo lường được sử dụng trong hầu hết mọi quá trình sản xuất. Khi chất lượng của dữ liệu được cải thiện, chất lượng của các quyết định cũng được cải thiện. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đánh giá chất lượng hệ thống đo lường của mình, cung cấp cơ sở để nhận biết nơi có thể thực hiện các cải tiến. Kết quả là kiến ​​thức có thể được sử dụng để cải thiện quy trình đo lường của bạn, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm có thể lặp lại.

GIỚI THIỆU VỀ MSA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG

Lợi ích của chứng nhận IATF 16949

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn và chứng nhận IATF 16949 này rất nhiều, bao gồm nâng cao hiệu quả và chất lượng. Một số lợi ích được nêu ra ở đây:

  • Cải thiện chất lượng sản phẩm và quá trình
  • Cách tiếp cận hệ thống chất lượng chung trong chuỗi cung ứng để phát triển và nhất quán, đảm bảo rằng tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn
  • Nhấn mạnh vào phòng ngừa khuyết tật
  • Giảm biến động và tăng hiệu quả
  • Giảm đánh giá của nhiều bên giải phóng thời gian và tài nguyên của nhà cung cấp cho các hoạt động chất lượng khác và cơ hội cải tiến có thể tăng cường kinh doanh

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận IATF 16949 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 9001:2015 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page