CHỨNG NHẬN ISO 45001

CHỨNG NHẬN ISO 45001

ISO 45001 CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Chứng nhận ISO 45001 là một chứng nhận chuyên nghiệp làm tăng danh tiếng của tổ chức bằng cách chứng minh tổ chức có Hệ thống Quản lý An toàn Sức khoẻ và Nghề nghiệp (OHSMS). Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ và nghề nghiệp hiệu quả thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách cung cấp một khuôn khổ cho phép tổ chức của bạn xác định và kiểm soát OHSMS của mình và cải thiện hiệu suất tổng thể. Chứng nhận ISO 45001 với bên thứ ba độc lập thế giới như SIS CERT có thể giúp công ty của bạn thể hiện cam kết duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp hiệu quả.

Lợi ích của chứng nhận ISO 45001 đối với tổ chức của bạn:

 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên
 • Tạo môi trường làm việc lành mạnh và an toàn hơn
 • Thể hiện sự tự tin trong tổ chức của bạn
 • Giảm các rủi ro về thời gian dừng do tai nạn tại chỗ
 • Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
 • Giảm khả năng bị truy tố và phạt tiền
 • Sự tham gia nhiều hơn vào an toàn môi trường từ nhân viên
 • Tăng sự tự tin của các bên liên quan với tiêu chuẩn được quốc tế công nhận
 • Tăng cường hiệu quả mới các thủ tục và quy trình

Lợi ích của chứng nhận ISO 45001 đối với khách hàng của bạn:

 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ
 • Tạo lòng tin và sự tín nhiệm
 • Giảm khiếu nại
 • Đảm bảo cho khách hàng quan tâm tích cực đến hoạt động môi trường của công ty thúc đẩy đạo đức môi trường chung.

Chứng nhận ISO 45001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như  SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 45001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 45001