Chứng nhận ISO 9001 2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 | SIS CERT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 ĐƯỢC CÔNG NHẬN IAS, IAF

Chứng nhận ISO 9001:2015 – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Tổ chức ISO là ai? Tổ chức ISO có cấp chứng nhận ISO 9001:2015 không?

Tổ chức ISO (International Organisation for Standardisation) ban hành các tiêu chuẩn đều bắt đầu với chữ ISO. ISO là tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên). Hoạt động của tổ chức này nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tổ chức ISO không thực hiện cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cũng như các tiêu chuẩn ISO khác. Việc cấp chứng nhận ISO do các tổ chức độc lập, đủ năng lực thực hiên, các các tổ chức này phải được công nhận bởi cơ quan công nhận thuộc thành viên chính của diễn dàn công nhận quốc tế IAF.

ISO 9001 là gì? công ty muốn chứng nhận ISO 9001:2015 cần phải biết

ISO 9001 là tiêu chuẩn yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng. Tất các công ty, tổ chức đều có thể sử dụng ISO 9001 để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức của mình.

Tiêu chuẩn ISO 9001 ngày càng phổ biến và được áp dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Đạt được chứng nhận ISO 9001 cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của nội bộ, yêu cầu pháp luật và yêu cầu của khách hàng.

Các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Sau quá trình đánh giá, công ty phải thực hiện các khắc phuc cần thiết sau đó sẽ được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của của tổ chức chứng nhận.

Phiên bản thứ 5 là ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có những thay đổi quan trọng mà theo cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình này giống một “bước tiến hóa” hơn là một “cuộc cách mạng”. Theo ông, ISO 9001 đã thực sự phù hợp với thế kỷ 21. Các phiên bản trước đó của ISO 9001 khá quy tắc với nhiều yêu cầu đối với thủ tục về tài liệu và hồ sơ.

ISO 9001:2015 có 10 điều khoản trong đó:

Điều khoản 4: Bối cảnh của liên kết

Khu vực này thảo luận về các điều kiện tiên quyết để hiểu được liên kết của bạn để thực hiện QMS. Nó kết hợp các nhu cầu cần thiết để phân biệt các vấn đề bên trong và bên ngoài, nhận biết các cá nhân được đầu tư và mong muốn của họ, đặc trưng cho phạm vi của QMS, đồng thời phân biệt các thủ tục của bạn và cách họ kết nối. Mong muốn đầu tư của các cá nhân cũng bao gồm các yêu cầu quản trị.

Điều khoản 5: Lãnh đạo

Các yêu cầu về quyền hạn lan rộng yêu cầu đối với quản trị cao nhất trở thành công cụ trong việc sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Ban lãnh đạo cao nhất cần thể hiện lời hứa với QMS bằng cách đảm bảo tập trung vào khách hàng, mô tả đặc điểm và truyền đạt chiến lược chất lượng, đồng thời phân bổ công việc và nhiệm vụ.

Điều khoản 6: Lập kế hoạch

Ban quản trị cao nhất cũng nên sẵn sàng cho năng lực liên tục của Hệ thống quản lý chất lượng. Các nguy cơ và cơ hội của QMS cần được đánh giá, và các mục tiêu chất lượng để phát triển, cần được phân biệt và thiết kế để đạt được các mục tiêu này.

Khoản 7: Hỗ trợ

Khu vực trợ giúp quản lý việc quản lý tất cả các tài sản cho Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm nhu cầu kiểm soát tất cả các tài sản, bao gồm nhân sự, cấu trúc và khuôn khổ, nơi làm việc, tài sản quan sát và ước tính cũng như thông tin phân cấp. Phân đoạn này cũng kết hợp các điều kiện tiên quyết xung quanh năng lực, tài liệu và kiểm soát dữ liệu được báo cáo (các lưu trữ và hồ sơ cần thiết cho các thủ tục của bạn).

Khoản 8: Hoạt động

Các điều kiện tiên quyết của hoạt động quản lý tất cả các phần của việc sắp xếp và chế tạo mặt hàng hoặc dịch vụ. Phân đoạn này ghi nhớ các điều kiện tiên quyết để sắp xếp, kiểm tra nhu cầu vật phẩm, cấu trúc, kiểm soát các nhà cung cấp bên ngoài, sản xuất và xuất kho hoặc quản lý mặt hàng và kiểm soát đầu ra của quy trình không phù hợp.

Điều khoản 9: Đánh giá

Phân đoạn này kết hợp các điều kiện tiên quyết, dự kiến ​​sẽ đảm bảo rằng bạn có thể kiểm tra xem QMS của mình có đang hoạt động tốt hay không. Nó bao gồm việc quan sát và ước tính các thủ tục của bạn, khảo sát lòng trung thành của người tiêu dùng, đánh giá nội bộ và đánh giá của lãnh đạo về QMS.

Điều khoản 10: Cải tiến

Phân đoạn cuối cùng này kết hợp các nhu cầu cần thiết được mong đợi để cải thiện QMS của bạn sau một thời gian.

Chứng nhận ISO 9001 2015
Ảnh minh hoạt chứng nhận ISO 9001:2015

Công ty chuẩn bị cho chứng nhận ISO 9001:2015 như thế nào?

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần thực hiện:

Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết cho chứng nhận ISO 9001:2015

 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn
 • Bảng phân tích bối cảnh và các bên có liên quan
 • Phân phân tích và xư lý rủi ro và cơ hội
 • Quy trình kiểm soát tai liệu, hồ sơ
 • Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Quy trình hành động khắc phục
 • Và các quy trình khác cần thiết cho hoạt động quản lý của tổ chức như quy trình kinh doanh, quy trình mua hàng, quy trình quản lý thiết bị, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng, quy trình quản lý kho, quy trình giao hàng….
 • Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 9001:2015, SIS CERT sẽ công cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với ISO 9001:2015. Diều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 9001:2015, không mất chi phí tư vấn soạn thảo tài liệu ISO 9001:2015.

[maxbutton id=”1″]

Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.

Đánh giá, kiểm tra nội bộ ít nhất 1 năm một lần và khắc phục các điểm không phù hợp.

Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng

Mời SISCERT đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015

11 lợi ích của chứng nhận ISO 9001:2015

 1. Nâng cao hình ảnh của công ty và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường;
 2. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng (các tiêu chuẩn trở thành yêu cầu hợp tác với các công ty lớn hơn);
 3. Thành công hơn khi tham gia đấu thầu (tiêu chuẩn là tiêu chuẩn tham gia đấu thầu trong nước và quốc tế);
 4. Khả năng tham gia vào thị trường mới và hợp tác với các công ty từ nước ngoài;
 5. Trách nhiệm và nhận thức cao hơn của người lao động;
 6. Tăng lợi nhuận;
 7. Việc vận hành hiệu quả hơn và giảm tổn thất;
 8. Đánh giá và lập hồ sơ công việc;
 9. Sử dụng tốt hơn về thời gian và nguồn lực, và giảm thiểu các lỗi;
 10. Nhận dạng tốt hơn sản phẩm hoặc dịch vụ;
 11. Cải tiến liên tục về chất lượng và hiệu quả.

Một trong những ưu điểm của ISO 9001: 2015 là khả năng áp dụng cho tất cả các loại hình hoạt động. Phát triển bằng cách áp dụng bảy nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng. Bảy nguyên tắc cơ bản tạo thành cơ sở mà ban giám đốc công nhận là một công cụ để điều hành một doanh nghiệp thành công.
Chứng nhận ISO 9001: 2015 làm nổi bật việc quản lý quy trình, đo lường, cải tiến liên tục, đạt được các mục tiêu và tăng cường cam kết quản lý.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 9001:2015 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

[maxbutton id=”1″]

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 9001:2015 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 9001:2015
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page