CHỨNG NHẬN AS9100

Chứng nhận AS9100 – hệ thống QLCL ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ

AS9100 – Chứng nhận hệ thống QLCL ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ

AS9100 là gì?

AS9100 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với các tổ chức hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các yêu cầu của ISO 9001 và thêm các yêu cầu được xác định phù hợp với ngành hàng không, vũ trụ và quốc phòng. AS9100 được thành lập với mục đích chính là cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các yêu cầu được thiết lập để cung cấp một tiêu chuẩn toàn cầu hài hòa đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của tất cả các công ty hàng không trên toàn thế giới.

Tại sao quản lý chất lượng hàng không vũ trụ quan trọng đối với bạn?

Nhu cầu chứng nhận AS9100, như là phương tiện để đảm bảo sự cải tiến liên tục, liên tục gia tăng. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn này chứng tỏ rằng bạn có khả năng sử dụng tốt hơn khả năng của con người và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định, làm tăng sự tự tin, sự hài lòng và cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, khi xem xét tăng chuỗi cung ứng phức tạp, bạn sẽ có thể thể hiện cam kết về chất lượng, giao hàng đúng thời gian và đảm bảo độ tin cậy trong khi sử dụng các cải tiến liên tục để làm như vậy.

Được chứng nhận AS9100 chứng minh rằng bạn có thể áp dụng các phương pháp hay nhất của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, cho phép bạn sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng rất cao. Ngoài ra, khi ngành hàng không vũ trụ có đầy đủ các yêu cầu của khách hàng và các quy định nghiêm ngặt, chứng nhận tiêu chuẩn này sẽ cho phép bạn dự đoán nhu cầu của khách hàng trong tương lai, đồng thời luôn duy trì tính toàn vẹn và tuân thủ các yêu cầu về quy định.

Lợi ích của AS9100 Quản lý Chất lượng Không gian vũ trụ

Chứng nhận AS9100 sẽ cho phép bạn:

Tạo cơ hội kinh doanh lớn hơn

  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
  • Cải thiện độ tin cậy của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp
  • Chứng minh sự phù hợp với yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận AS9100 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của AS9100, sẽ cấp chứng chỉ AS9100. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận AS9100.

Kế hoạch: AS 9100 KE HOACH TONG THE

You cannot copy content of this page