CHỨNG NHẬN GMP

CHỨNG NHẬN GMP – THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT

Thực hành sản xuất tốt là gì (GMP) ?

GMP đề cập đến Quy chế Thực hành Sản xuất tốt.

Chứng nhận GMP được cấp cho các hệ thống sản xuất hoặc dịch vụ của các tổ chức để xác nhận rằng họ tham gia vào thực tiễn sản xuất tốt trong quy trình sản xuất hoặc dịch vụ của họ, theo Bộ Tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động kinh doanh.

GMP bao gồm những gì?

Các yêu cầu GMP đề cập đến các vấn đề bao gồm:

Yêu cầu về nhân sự: xây dựng chuẩn mực các vị trí làm việc để tuyển dụng phù hợp về trình độ, năng lực, xây dựng quy định về kiểm tra sức khỏe (thể lực, trí lực và bệnh tật) của tất cả mọi người, đặc biệt với những công nhân sản xuất trực tiếp. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân.

Yêu cầu về thiết kế, xây dựng, lắp đặt nhà, xưởng và thiết bị chế biến: phải có quy định về vị trí đặt nhà máy, thiết kế, loại nguyên vật liệu để xây dựng nhà xưởng, thiết bị phù hợp.

Yêu cầu kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, môi trường: xây dựng các quy định về xử lý nước dùng để sản xuất, xử lý nước thải, xử lý sản phẩm phụ và rác thải, bảo quản hoá chất gây nguy hiểm, kiểm soát sinh vật gây hại và vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nhà xưởng.

Yêu cầu về kiểm soát quá trình chế biến: cần xây dựng các quy định về phương pháp chế biến, thủ tục, hướng dẫn công việc cụ thể và các tiêu chuẩn về nguyên liệu, sản phẩm, công thức pha chế và các biện pháp kiểm tra, giám sát.

Yêu cầu về kiểm soát quá trình bảo quản và phân phối sản phẩm: Cần đưa ra các yêu cầu về việc vận chuyến và bảo quản sao cho thành phẩm phải đảm bảo không bị nhiễm bẩn bởi các tác nhân vật lý, hoá học, vi sinh, không thay đổi chất lượng. . . và không nhầm lẫn sản phẩm, vấn đề giải quyết khiếu nại của khách hàng và thu hồi sản phẩm sai lỗi.

TẠI SAO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN SIS CERT

Khách hàng toàn cầu đã chọn chúng tôi ưu tiên cho những người khác vì nhiều lý do.

Trong hầu hết các trường hợp đó là bởi vì họ thích cách tiếp cận công bằng và thiết thực của chúng tôi trong suốt quá trình xác nhận và cách chúng tôi hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng cá nhân. Nói tóm lại: chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Chứng nhận GMP là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của GMP, sẽ cấp chứng chỉ GMP. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận GMP.

You cannot copy content of this page