CHỨNG NHẬN HACCP

Chứng nhận HACCP

Tổng quan HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) là hệ thống dựa trên rủi ro được quốc tế công nhận để quản lý an toàn thực phẩm. Như được mô tả trong Bộ nguyên tắc Codex, HACCP cung cấp các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm từ sản xuất ban đầu đến người tiêu dùng cuối cùng, nêu bật các kiểm soát vệ sinh quan trọng ở từng giai đoạn. HACCP áp dụng các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm các mối nguy đáng kể đến mức chấp nhận được.

Lịch sử

HACCP được Công ty Pillsbury phát triển vào những năm 1960 để đáp ứng yêu cầu của NASA về một hệ thống an toàn thực phẩm dự phòng cho phi hành gia. Nó đã trở thành tiêu chuẩn cho các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trên toàn thế giới.

Lợi ích Chứng nhận HACCP

Với kinh nghiệm đánh giá quốc tế về an toàn thực phẩm và chuyên môn HACCP, TNV-SIGMA CERT sẵn sàng cung cấp chứng nhận HACCP.

Chứng nhận HACCP giúp các tổ chức sản xuất thực phẩm:

  • Chứng minh một hệ thống an toàn thực phẩm được duy trì và liên tục cải tiến
  • Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng (ví dụ như nhà đóng gói, nhà bán lẻ) với sự tin cậy
  • Cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về sự tương tác của các hệ thống an toàn thực phẩm được sử dụng tại nhà máy
  • Đóng góp vào các hoạt động rà soát và xác minh HACCP để đảm bảo tài liệu phù hợp với quy trình sản xuất

Ngoài ra, chứng nhận cung cấp:

Tăng tính tin cậy nội bộ và bên ngoài của sản phẩm của bạn, mang lại sự tín nhiệm lớn hơn với khách hàng / đối tác toàn cầu và sự công nhận rộng rãi để đảm bảo sự hấp dẫn toàn cầu

Giảm nguy cơ sản xuất các sản phẩm không an toàn do các chương trình được thực hiện và quản lý hiệu quả

Quá trình chứng nhận HACCP thành công đòi hỏi năm bước để đạt được chứng chỉ ban đầu, có hiệu lực trong ba năm. Sau khi chứng nhận ban đầu, cần phải đánh giá giám sát (có thể không báo trước) trong hai năm tiếp theo.

Trước khi bắt tay vào quy trình chứng nhận HACCP, một cơ sở có thể nhờ tư vấn hỗ trợ. Theo một chương trình được quản lý riêng, một chuyên gia giàu kinh nghiệm của SIS CERT đánh giá hệ thống HACCP hiện tại của bạn về tính phù hợp và hiệu quả. Tư vấn cung cấp huấn luyện và, nếu cần thiết, hỗ trợ trực tiếp trong việc phát triển tài liệu hệ thống và thủ tục, hồ sơ cần thiết.

Chứng nhận HACCP là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của HACCP, sẽ cấp chứng chỉ HACCP. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận HACCP.

You cannot copy content of this page