Chứng nhận ISO 22000 2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 | SIS CERT chứng nhận ISO 22000:2018 được công nhận IAS, IAF

Chứng nhận ISO 22000:2018 – Chứng nhận hệ thống quản lý  toàn thực phẩm

ISO 22000:2018 là gì? Tổ chức SIS CERT có cấp chứng nhận ISO 22000:2018 không?

Kể từ khi ra mắt vào năm 2005, ISO 22000 đã được áp dụng làm tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) được lựa chọn cho hơn 32.000 tổ chức trên toàn thế giới (dựa trên dữ liệu từ Khảo sát ISO hàng năm được công bố lần cuối vào năm 2016). Ngoài ra, hơn 16.000 tổ chức đã được chứng nhận theo chương trình chứng nhận riêng của Tổ chức Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (FSSC), các yêu cầu cốt lõi trong đó đến từ ISO 22000. Do nhiều tổ chức trong số này là những nhà cung cấp toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm, những con số này chứng minh ảnh hưởng đáng kể của tiêu chuẩn đối với an toàn thực phẩm toàn cầu.

Tiêu chuẩn này được soạn thảo bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực thực phẩm cùng với đại diện của các tổ chức chuyên môn trên thế giới hợp tác với Uỷ ban Codex – một tổ chức do Tổ chức thực phẩm và nông nghiệp Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế thế giới xây dựng nhằm phát triển các tiêu chuẩn thực phẩm.

Bản sửa đổi lớn đầu tiên đối với ISO 22000 kể từ khi ra mắt được xuất bản vào năm 2018.

Tổ chức chứng nhận SISCERT được công nhận bởi IAS (Mỹ) cho cung cấp chứng nhận ISO 22000:2018 được chấp nhận bởi các thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF. Chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chứng nhận ISO 22000:2018 chọ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn.

Các nội dung chính của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 22000:2018.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 bao gồm 10 điều khoản, trong đó từ điều khoản số 4 đến điều khoản số 10 là các quy định cần tuân thủ.

Bối cảnh của Tổ chức

Các tổ chức được yêu cầu xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong có liên quan đến việc đạt được (các) kết quả dự kiến ​​của FSMS của mình. Các vấn đề này cần được xác định, xem xét và cập nhật cho cả các vấn đề bên ngoài và bên trong.

Cam kết của lãnh đạo

Quản lý cấp cao của công ty được yêu cầu thể hiện khả năng lãnh đạo và cam kết đối với FSMS và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo tất cả các trách nhiệm đã được giao, truyền đạt và hiểu rõ trong toàn bộ tổ chức.

Lập kế hoạch

Khi lập kế hoạch cho FSMS, các tổ chức được yêu cầu xác định các rủi ro và cơ hội phải được giải quyết. Cũng như xây dựng các mục tiêu an toàn thực phẩm thích hợp.

Hỗ trợ

Các tổ chức phải xác định và đảm bảo rằng các nguồn lực liên quan (con người, hệ thống, cơ sở hạ tầng, tài liệu, thông tin liên lạc) cần thiết để thiết lập, triển khai, duy trì, cập nhật và cải tiến liên tục FSMS.

Hoạt động

Các tổ chức được yêu cầu lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát, duy trì và cập nhật các quy trình sản xuất từ nguyên liệu ban đầu cho đến khi phân phối sản phẩm cuối cùng.

Đánh giá hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Các tổ chức được yêu cầu giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá FSMS của họ thông qua phân tích và đánh giá toàn bộ FSMS của tổ chức xem xét quản lý, theo các khoảng thời gian đã định, để đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực liên tục của nó.

Cải tiến

Thông qua các cải tiến liên tục của FSMS và dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất, tổ chức nên xem xét để đánh giá FSMS, khắc phục sự không phù hợp và các hành động khắc phục.

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 22000:2018

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cần thực hiện:

Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết bao gồm:

 1. Chính sách an toàn thực phẩm
 2. Mục tiêu an toàn thực phẩm
 3. Sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn
 4. Bảng phân tích bối cảnh và các bên có liên quan
 5. Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ
 6. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 7. Quy trình đánh giá nội bộ
 8. Quy trình xem xét của lãnh đạo
 9. Quy trình hành động khắc phục
 10. Quy trình Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp
 11. Quy trình Thu hồi Sản phẩm
 12. Quy trình cho chương trình tiên quyết ( SSOP và GMP)
 13. Quy trình và Kế hoạch HACCP
 14. Quy trình Nhận dạng Mối nguy

Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 22000:2018, SIS CERT sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 22000:2018, không mất chi phí tư vấn soạn thảo tài liệu cho FSMS.

Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.

Đánh giá, kiểm tra nội bộ ít nhất 1 năm một lần và khắc phục các điểm không phù hợp.

Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Mời tổ chức SIS CERT đánh giá cấp chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000 2018
minh họa chứng nhận ISO 22000:2018

Lợi ích của chứng nhận ISO 22000:2018

Nâng cao hình ảnh của công ty và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường;

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng (các tiêu chuẩn trở thành yêu cầu hợp tác với các công ty lớn hơn);

Thành công hơn khi tham gia đấu thầu (tiêu chuẩn là tiêu chuẩn tham gia đấu thầu trong nước và quốc tế);

Lợi ích chính của ISO 22000 là giúp cho các tổ chức trên toàn thế giới triển khai hệ thống HACCP cho ngành thực phẩm một cách thống nhất, được áp dụng cho mọi quốc gia và các sản phẩm thực phẩm.

Một lợi ích khác của ISO 22000 là hệ thống này mở rộng hướng tiếp cận thành công của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 – hệ thống được triển khai rộng rãi trong mọi lĩnh vực nhưng không giải quyết cụ thể vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). ISO 22000 được xây dựng dựa trên giả định rằng các hệ thống ATTP hiệu quả được thiết kế, vận hành và liên tục cải tiến trong trong khuôn khổ một hệ thống quản lý có cấu trúc chặt chẽ và được tích hợp vào các hoạt động quản lý chung của tổ chức.

Mặc dù ISO 22000 có thể được triển khai độc lập nhưng nó cũng được thiết kế để tương thích với ISO 9001:2015 và những công ty đã có chứng chỉ ISO 9001 sẽ dễ dàng mở rộng chứng nhận sang ISO 22000. Để giúp khách hàng làm được như vậy, ISO 22000 có một bảng thể hiện sự tương ứng của các yêu cầu giữa ISO 22000 và ISO 9001:2015.

Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 của chúng tôi

Giai đoạn một (khảo sát tài liệu) – đánh giá viên của chúng tôi sẽ xác minh kỹ lưỡng xem tài liệu của công ty bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết của chứng nhận ISO – 22000 hay không.

Giai đoạn hai (Đánh giá chính) – Ở đây, sự nhất quán giữa tài liệu của công ty và yêu cầu của chứng nhận ISO 22000 được xác minh. Điều này được thực hiện bằng cách điều tra kỹ lưỡng các báo cáo, hồ sơ và thực tế của công ty.

Cần lưu ý rằng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế không chứng nhận mà chỉ công bố các tiêu chuẩn ISO. Một cơ quan bên ngoài thực hiện chứng nhận. SIS CERT là một cơ quan chứng nhận nổi tiếng, là một tổ chức tốt nhất trên thế giới. Đội ngũ đánh giá viên rộng lớn của chúng tôi được công nhận vì chuyên môn cao trong việc đánh giá toàn diện việc tuân thủ các hệ thống quản lý của công ty theo các tiêu chuẩn bắt buộc và trao cho bạn các chứng chỉ sau cùng. Sự suôn sẻ trong quá trình, tính toàn vẹn của chúng tôi và cam kết về thời hạn khiến chúng tôi trở nên nổi bật so với các tổ chức chứng nhận khác.

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.isosig.com/lien-he/” ]

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 22000:2018 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 22000:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page