1
Bạn cần hỗ trợ?

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22301

Chứng nhận hệ thống quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301

Mọi tổ chức hiện nay đều cần được đảm bảo an toàn về những sự gián đoạn, sự cố, các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Tiêu chuẩn ISO 22301 đã được phát triển để bảo vệ các công ty chống lại các mối đe dọa, giảm khả năng xảy ra và đảm bảo doanh nghiệp của bạn phục hồi từ các sự cố gián đoạn.

Một hệ thống quản lý hiệu quả kinh doanh liên tục (BCMS) sẽ giúp các tổ chức phát triển và duy trì cách tiếp cận thực hành tốt nhất để đáp ứng hiệu quả với bất kỳ sự gián đoạn nào, bằng cách áp dụng các công cụ và kỹ thuật cải tiến liên tục.

Lợi ích của việc chứng nhận ISO 22301 đối với tổ chức của bạn:

 • Thiết lập một khuôn khổ để xác định, giảm và quản lý các mối đe dọa cho tổ chức của bạn
 • Tăng năng suất tổ chức bằng phương pháp tiếp cận thực tiễn “Plan, Do, Check, Act”
 • Chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, quy định và / hoặc các yêu cầu khác
 • Giảm chi phí đánh giá về kinh doanh liên tục trong và ngoài doanh nghiệp
 • Cải thiện thời gian phản hồi sự cố và giảm thiểu các mối đe dọa
 • Có được lợi thế cạnh tranh với tiêu chuẩn được quốc tế công nhận
 • Tăng sự tự tin của khách hàng và thể hiện sự kiên cường
 • Cung cấp đánh giá và cải tiến liên tục

Lợi ích của ISO 22301 đối với khách hàng của bạn:

 • Cải thiện dịch vụ và an ninh
 • Tăng cường bảo mậtTuân thủ luật pháp
 • Giảm sự cố và thiệt hại
 • Mức phân phối khách hàng cấp cao

Chứng nhận ISO 22301 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 22301, sẽ cấp chứng chỉ ISO 22301. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận ISO 22301.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CHU KỲ ĐÁNH GIÁ:

NĂM 1:

Đánh giá giai đoạn 1 

Đánh giá giai đoạn 2 

NĂM 2:

Đánh giá giám sát

NĂM 3:

Đánh giá giám sát

NĂM 4:

Tái đánh giá chu kỳ mới

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon