1
Bạn cần hỗ trợ?

Chứng nhận ISO 27001 Hệ thống Quản lý

ISO 27001 – Chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 của Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin đảm bảo rằng tổ chức của bạn giữ các tài sản thông tin an toàn và an toàn bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng an ninh thông tin chống lại các nguy cơ mất mát, hư hỏng hoặc bất kỳ mối đe dọa nào khác.

Các công ty nhận chứng chỉ ISO / IEC 27001 xác nhận tính an toàn của thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ, nhân viên, tài sản hoặc thông tin được ủy thác từ bên thứ ba đang được quản lý thành công và liên tục cải tiến theo cách tiếp cận và khuôn khổ thực tiễn tốt nhất.

Lợi ích của việc chứng nhận ISO / IEC 27001 cho tổ chức của bạn:

 • Cung cấp an ninh vật lý và môi trường trong tất cả các quy trình quản lý
 • Cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh
 • Giảm chi phí do giảm thiểu sự cố và đe dọa
 • Chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, quy định và / hoặc các yêu cầu khác
 • Thiết lập các khu vực trách nhiệm trong toàn tổ chức
 • Truyền đạt một thông điệp tích cực tới nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan
 • Tích hợp giữa hoạt động kinh doanh và an ninh thông tin
 • Cân bằng an ninh thông tin với mục tiêu của tổ chức
 • Đưa ra những giá trị đích thực thông qua việc tăng cường các cơ hội tiếp thị

Lợi ích của việc chứng nhận ISO / IEC 27001 cho khách hàng của bạn:

 • Giữ cho khách hàng sở hữu trí tuệ và thông tin có giá trị an toàn
 • Cung cấp cho khách hàng và các bên liên quan sự tự tin trong cách bạn quản lý rủi ro
 • Bảo đảm trao đổi thông tin
 • Đảm bảo cho khách hàng rằng bạn đang đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình
 • Nâng cao sự hài lòng của việc cung cấp dịch vụ của bạn hoặc sản

Chứng nhận ISO / IEC 27001 là một cuộc kiểm toán của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO / IEC 27001, / Chứng chỉ IEC 27001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình của tổ chức quản lý, với việc tái chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng chỉ ISO / IEC 27001.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CHU KỲ ĐÁNH GIÁ:

NĂM 1:

Đánh giá giai đoạn 1 

Đánh giá giai đoạn 2 

NĂM 2:

Đánh giá giám sát

NĂM 3:

Đánh giá giám sát

NĂM 4:

Tái đánh giá chu kỳ mới

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon