ISO 50001:2018

CHỨNG NHẬN ISO 50001 : 2018

ISO 50001: CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành. Được áp dụng cho các tổ chức muốn tăng cường hiệu suất năng lượng và thực hiện Hệ thống Quản lý Năng lượng. Và để thể hiện chính sách năng lượng đã nêu của mình bằng cách tiếp cận có hệ thống để đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng.

ISO 50001 quy định các yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng, bao gồm đo lường, lập hồ sơ và báo cáo, thiết kế và thực hiện mua sắm thiết bị, hệ thống, quá trình và nhân sự góp phần thực hiện quản lý năng lượng.

Những lợi ích của chứng nhận ISO 50001 – hệ thống quản lý năng lượng

 • Thúc đẩy cam kết của Tổ chức về Quản lý năng lượng bằng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả
 • Tăng sự tự tin của khách hàng, cộng đồng, nhân viên và Tổ chức chính quyền
 • Chứng nhận quốc tế được công nhận để nâng cao hình ảnh và uy tín của tổ chức
 • Lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh kinh doanh
 • Đạt được và chứng minh hiệu suất năng lượng và giảm chi phí thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
 • Tiết kiệm chi phí của tổ chức bằng cách sử dụng và tiêu thụ năng lượng hiệu quả,
 • Chứng minh hiệu quả năng lượng và sự tuân thủ,
 • Giảm tác động môi trường – khí carbon và khí nhà kính,
 • Tích hợp hệ thống quản lý năng lượng vào các quy trình kinh doanh,
 • Tạo điều kiện thuận lợi khi ra quyết định trong thực tiễn mua sắm thiết bị, hệ thống, quá trình và nhân sự góp phần thực hiện hiệu suất năng lượng,
 • Là cơ sở cho đo đạc và báo cáo cải tiến năng lượng,
 • Cải thiện tính minh bạch và truyền thông về quản lý nguồn năng lượng
 • Hệ thống để đánh giá và triển khai các công nghệ hiệu suất năng lượng mới

Chứng nhận ISO 50001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 50001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 50001

You cannot copy content of this page