Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ là gì và những câu hỏi thường gặp?

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ là gì và những câu hỏi thường gặp?

Mục lục

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ là gì

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo định nghĩa của Codex Alimentarius, là một hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm thúc đẩy và nâng cao sức khỏe hệ sinh thái nông nghiệp, bao gồm đa dạng sinh học, chu trình sinh học và hoạt động sinh học của đất. Nó nhấn mạnh việc sử dụng các phương thức quản lý ưu tiên sử dụng Đầu vào phi nông nghiệp, có tính đến điều kiện khu vực yêu cầu các hệ thống thích ứng tại địa phương. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp nông học, sinh học và cơ học, nếu có thể, thay vì sử dụng các vật liệu tổng hợp,để thực hiện bất kỳ chức năng cụ thể nào trong hệ thống. “Các sản phẩm được dán nhãn là” hữu cơ “là những sản phẩm được chứng nhận là đã được sản xuất theo các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ được xác định rõ ràng, chẳng hạn như được xây dựng trong các quy định.

Sản phẩm được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ là gì?Sự khác nhau của thực phẩm hữu cơ và thực phẩm tự nhiên

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận là những sản phẩm mà quá trình sản xuất, chế biến, xử lý và tiếp thị đã được tổ chức chứng nhận xác nhận là phù hợp với các tiêu chuẩn hữu cơ quy định. Khi một sản phẩm được chứng nhận hữu cơ, sản phẩm đó có thể được dán nhãn là hữu cơ.

Thực phẩm hữu cơ được phát triển hoặc thu được thông qua một quy trình hệ thống và chỉ được chấp nhận bởi Hội đồng hữu cơ nếu các tiêu chuẩn nhất định được tuân thủ trong chu kì sản xuất của nó. Trong khi đó thực phẩm tự nhiên không có hạn chế về quy trình trồng trọt, không có bằng chứng về chất lượng và được chế biến tối thiểu để chúng dễ bị lừa đảo và sử dụng sai mục đích.

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là gì?

Nói chung, quá trình chứng nhận có thể được chia thành hai phần:

Kiểm tra: để xác minh rằng việc sản xuất và xử lý được thực hiện theo các tiêu chuẩn mà chứng nhận sẽ được thực hiện

Chứng nhận để xác nhận rằng việc sản xuất và xử lý phù hợp với các tiêu chuẩn đó.

Các thủ tục chứng nhận để chứng nhận sản phẩm hữu cơ phải giúp theo dõi và kiểm soát dòng chảy của sản phẩm từ sản xuất ban đầu ở cấp trang trại qua từng giai đoạn sản xuất cho đến sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Các nhà sản xuất và xuất khẩu sẽ phải đạt được chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn hữu cơ được áp dụng tại các thị trường đó, trong đó họ dự định bán sản phẩm của mình với dấu hiệu rằng chúng là hữu cơ.

Quyết định chứng nhận mất khoảng 3 tháng sau khi kiểm tra (nếu tất cả các tài liệu cần thiết đã được xuất trình). Điều quan trọng là nhà điều hành phải chuẩn bị tốt cho một cuộc kiểm tra. Hãy gọi cho chúng tôi và yêu cầu danh sách với các tài liệu sẽ được cung cấp! Điều này tiết kiệm thời gian và năng lượng cho bạn, người kiểm tra và người chứng nhận

Ai chứng nhận và Ai phải được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ?

USDA (United States Department of Agriculture) – một bộ Hành chính liên bang của Hoa Kỳ đặc trách công nhận các cơ quan nhà nước, tư nhân và quốc tế chứng nhận

các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm là hữu cơ theo NOP (Chương trình Quốc gia hữu cơ)

Các quy định của USDA yêu cầu tất cả các nhà sản xuất và xử lý đưa ra công bố hữu cơ cho sản phẩm của họ phải được chứng nhận bởi một cơ quan chứng nhận được USDA công nhận. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là đối với nông dân nhỏ hoặc người chế biến có tổng doanh thu bán hàng hữu cơ dưới 5.000 đô la, người xử lý mua và bán mà không đóng gói lại hoặc thay đổi hình thức và các nhà bán lẻ không chế biến thực phẩm. Các hoạt động miễn trừ phải duy trì hồ sơ và tuân theo các quy trình sản xuất giống hệt như các nông dân được chứng nhận để dán nhãn sản phẩm của họ là hữu cơ

Nhãn hữu cơ trông như thế nào? Khi nào sản phẩm có thể dán nhãn hưu cơ? Nhãn hữu cơ nói gì về sản phẩm?

Nhãn hữu cơ trong như thế nào?

Nhãn hữu cơ này sẽ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức chứng nhận, các tiêu chuẩn mà sản phẩm được chứng nhận và sản phẩm được bán ở thị trường nào. Tuy nhiên, nó có thể được coi là một sự đảm bảo rằng các yếu tố thiết yếu cấu thành một sản phẩm “hữu cơ” đã được đáp ứng từ trang trại đến thị trường. Các tiêu chuẩn khác nhau có thể chỉ định các tiêu chí hơi khác nhau cho việc sử dụng thuật ngữ “hữu cơ” trên nhãn, chẳng hạn như cách thuật ngữ này có thể xuất hiện trong mô tả sản phẩm. Ngoài ra, các tổ chức chứng nhận có thể áp dụng một logo riêng chỉ ra rằng họ chứng nhận rằng một sản phẩm là hữu cơ. Biểu tượng quốc gia cho các sản phẩm hữu cơ đã được giới thiệu ở một số quốc gia được chính phủ bảo trợ trong Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như Ủy ban EU đã giới thiệu một biểu tượng hữu cơ

Khi nào tôi có thể dán nhãn hữu cơ cho sản phẩm của mình?

Khi một hoạt động được chứng nhận hữu cơ theo các quy định hoặc tiêu chuẩn tương đương tại các thị trường cụ thể và chứng nhận đó được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận tại thị trường đó, các sản phẩm từ hoạt động đó có thể được dán nhãn hữu cơ.

Khi nào tôi có thể dán nhãn hữu cơ cho sản phẩm của mình? Sau khi một hoạt động được chứng nhận hữu cơ theo các quy định hoặc tiêu chuẩn tương đương tại các thị trường cụ thể và chứng nhận đó được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận được công nhận tại thị trường đó, các sản phẩm từ hoạt động đó có thể được dán nhãn hữu cơ.

Nhãn hữu cơ nói gì về sản phẩm?

Điều quan trọng cần lưu ý là nhãn hữu cơ được áp dụng cho quá trình sản xuất, đảm bảo rằng sản phẩm đã được sản xuất và xử lý theo cách sinh thái lành mạnh. Do đó, nhãn hữu cơ là công bố về quy trình sản xuất trái ngược với công bố về chất lượng sản phẩm

Làm thế nào để 1 trang trại được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ?Và câu hỏi thực tế.

Người điều hành thu thập và đọc các Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia, đồng thời tiến hành tự đánh giá để xem liệu hoạt động có đáp ứng các yêu cầu này về lịch sử đất đai, thực tiễn sản xuất, vật liệu được sử dụng và thủ tục lưu trữ hồ sơ hay không. Trong nhiều trường hợp, một số thông lệ và hệ thống cần được sửa đổi để tuân thủ. Sau khi một hoạt động tuân thủ, nhà điều hành sau đó sẽ chọn một người chứng nhận được

công nhận, nộp đơn đăng ký, được kiểm tra, đáp ứng bất kỳ điều kiện nào được xác định bởi người chứng nhận và nhận được chứng chỉ

Nông dân hữu cơ có thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khi họ bón phân trong các trang trại hữu cơ không?

Đúng. Phân thô và các vật liệu động thực vật khác phải được xử lý theo cách ngăn ngừa ô nhiễm nước, đất và cây trồng. Để có thể bón phân mà không hạn chế ngày thu hoạch, phân chuồng phải được ủ kỹ. Các loại cây trồng làm thức ăn cho người có phần ăn được tiếp xúc với đất – bao gồm cả rau xanh – phải được thu hoạch ít nhất 120 ngày sau khi bón phân chưa ủ. Các cây trồng khác dùng cho người phải được thu hoạch ít nhất 90 ngày sau khi bón phân thô.

Làm thế nào côn trùng gây hại được quản lý trong các trang trại hữu cơ?

Các hệ thống trang trại hữu cơ bảo vệ cây trồng bị côn trùng phá hoại chủ yếu thông qua việc sử dụng các biện pháp sinh học và văn hóa như luân canh cây trồng; sự đa dạng hóa; quản lý môi trường sống; giải phóng sinh vật có lợi; vệ sinh môi trường; và thời gian. Một số chất tự nhiên, chẳng hạn như thực vật và một số thuốc trừ sâu tổng hợp tương đối không độc hại như xà phòng được Tiêu chuẩn Chương trình Hữu cơ Quốc gia USDA cho phép khi sử dụng cùng với kế hoạch trang trại và được sử dụng theo các hạn chế được tìm thấy trong Danh sách Quốc gia.

Cỏ dại được quản lý như thế nào trong các trang trại hữu cơ?

Quản lý cỏ dại trong các trang trại hữu cơ bao gồm các kỹ thuật cơ học và văn hóa như luân canh cây trồng để ngăn chặn cỏ dại, che phủ, làm đất, canh tác, quản lý nước và làm cỏ thủ công. Cỏ dại thường giúp bảo tồn đất, cải thiện chất hữu cơ và cung cấp môi trường sống có lợi cho các loài thiên địch trong các trang trại hữu cơ. Lớp phủ nhựa được cho phép miễn là chúng được loại bỏ vào cuối vụ. Côn trùng và bệnh tật có thể giúp kiểm soát một số quần thể cỏ dại nhất định. Có một số chất tự nhiên cũng được sử dụng để quản lý cỏ dại, nhưng hiệu quả của những chất này vẫn còn phải bàn.

Dịch bệnh cây trồng được quản lý như thế nào trong trang trại hữu cơ?

Các bệnh truyền qua đất được quản lý bằng cách cải thiện chất hữu cơ và hoạt động sinh học. Các phương pháp văn hóa, sinh học và vật lý như luân canh, vệ sinh, cắt tỉa và chọn giống kháng bệnh đều là một phần của quản lý bệnh hữu cơ. Một số chất tự nhiên, chẳng hạn như đất sét và một số chất diệt nấm tổng hợp như đồng sunfat được Tiêu chuẩn Chương trình Hữu cơ Quốc gia USDA cho phép khi sử dụng cùng với kế hoạch trang trại và được sử dụng theo các hạn chế được tìm thấy trong Danh sách Quốc gia.

Các yêu cầu để chuyển đổi sang sản xuất sữa hữu cơ là gì?

Có hai cách để chuyển đổi động vật lấy sữa sang sản xuất hữu cơ: 1) Động vật từ các nguồn thông thường phải được duy trì dưới sự quản lý hữu cơ trong 12 tháng trước khi bán bất kỳ sản phẩm nào dưới dạng hữu cơ. Động vật thay thế có thể được thêm vào đàn sau khoảng thời gian 12 tháng chuyển đổi tương tự. 2) Nếu toàn bộ một đàn riêng biệt được chuyển đổi, trợ cấp một lần được cấp để cho phép cho ăn tối đa 20% thức ăn không hữu cơ trong 9 tháng đầu tiên, sau đó là 100% thức ăn hữu cơ trong ba tháng. Nếu loại chuyển đổi này được thực hiện, tất cả các động vật thay thế phải được quản lý một cách hữu cơ từ một phần ba cuối của thai kỳ.

Làm thế nào để động vật hữu cơ đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng của chúng?

Tất cả các sản phẩm nông nghiệp được cung cấp trong khẩu phần thức ăn phải là hữu cơ, với một lượng bổ sung và phụ gia hạn chế. Gia súc nhai lại phải được đồng cỏ đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu thức ăn.

Làm thế nào để người sản xuất duy trì sức khoẻ của động vật hữu cơ?

Chăm sóc sức khỏe vật nuôi phải dựa trên các thực hành phòng bệnh, chẳng hạn như cân bằng dinh dưỡng từ thức ăn hữu cơ, giảm căng thẳng và thực hành phòng bệnh. Các loại thuốc trong Danh sách Quốc gia chỉ có thể được sử dụng khi cần thiết và không được sử dụng trong trường hợp không có bệnh. Thuốc kháng sinh không được phép sử dụng và các sản phẩm từ động vật được điều trị bằng bất kỳ loại thuốc bị cấm nào phải được chuyển hướng khỏi các kênh tiếp thị hữu cơ.

Có những phương pháp nào để quản lý ký sinh trùng trong chăn nuôi hữu cơ?

Các nhà sản xuất chăn nuôi hữu cơ dựa vào các thực hành văn hóa để giảm thiểu sự xâm nhập của ký sinh trùng. Thuốc diệt ký sinh trùng tổng hợp chỉ có thể được sử dụng nếu chúng nằm trong Danh sách Quốc gia và bị cấm sử dụng trong kho giết mổ.

Điều kiện sống của vật nuôi hữu cơ là gì?

Tất cả các động vật hữu cơ được yêu cầu có quyền tiếp cận các khu vực ngoài trời và tập thể dục, đồng thời phải được cung cấp các điều kiện sống lành mạnh. Động vật nhai lại cũng được yêu cầu tiếp cận đồng cỏ.

Nếu một loại phân bón được dán nhãn ‘hữu cơ’, liệu người nông dân có thể sử dụng nó trên đất hữu cơ được chứng nhận không?

Việc ghi nhãn phân bón được quy định bởi luật của tiểu bang, hầu hết trong số đó xác định hữu cơ theo cách không tương thích với các tiêu chuẩn hữu cơ. Cần thận trọng khi đánh giá phân bón được dán nhãn là hữu cơ, vì nó có thể bao gồm các chất tổng hợp bị cấm như urê hoặc bùn thải.

Có thể sử dụng thuốc trừ sâu trong trang trại hữu cơ không?

Hầu hết các loại thuốc trừ sâu đều bị cấm sử dụng trong sản xuất hữu cơ, nhưng một số loại được cho phép với những hạn chế. Trong sản xuất cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật phải có các thành phần hoạt tính hoặc không tổng hợp hoặc nằm trong Danh sách Quốc gia, và tất cả các thành phần trơ phải không tổng hợp hoặc được EPA phân loại là Danh sách 4 – (chất trơ cần quan tâm nhất).

Những chất phụ gia và chất bổ sung thức ăn chăn nuôi nào được phép

Các chất phụ gia và chất bổ sung thức ăn tự nhiên (không tổng hợp) được cho phép, cũng như các chất tổng hợp nằm trong Danh sách Quốc gia . Chúng bao gồm các vitamin và khoáng chất tổng hợp, được giới hạn ở số lượng cần thiết để có đủ dinh dưỡng. Các sản phẩm phụ từ giết mổ bị cấm cho động vật có vú và gia cầm ăn, và việc cho ăn lại urê và phân bị cấm cho tất cả các vật nuôi. Các axit amin tổng hợp không có trong Danh sách Quốc gia, ngoại trừ methionine tạm thời được cấp để sử dụng cho gia cầm cho đến tháng 10 năm 2005.

Ưu điểm lợi ích của nông nghiệp hữu cơ

Có rất nhiều lợi ích của nông nghiệp hữu cơ một trong số đó được nêu ra ở đây:

1 Không khuyến khích sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt công trùng hoặc hóa chất tổng hợp do đó giảm nguy cơ ô nhiễm đất và các vấn đề có hại sức khỏe

2 Giúp xây dựng đất khỏe mạnh

3 Giải quyết vấn đề xói mòn đất

4 Giảm tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu

5 Hỗ trợ bảo tồn nước và cải thiện sức khỏe của nước

6 Nó làm giảm vấn đề tảo nở hoa

7 Cải thiện sức khỏe và phúc lợi động vật

8 Khuyến khích đa dạng sinh học

9 Đầu tư và canh tách ít hơn do các chất rẻ tiền được sử dụng như phân chuồng

Tại sao nên chọn chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ tại SISCERT cho tổ chức, doanh nghiệp bạn?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu về tiêu chuẩn ORGANIC với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý. Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về tiêu chuẩn ORGANIC. Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

Digiprove seal  Copyright secured by Digiprove © 2021 SISCERT © 2021 Le Van Tam