CHỨNG NHẬN USDA NHƯ THẾ NÀO – DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỮU CƠ USDA ORGANIC

CHỨNG NHẬN USDA NHƯ THẾ NÀO – DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỮU CƠ USDA ORGANIC

Chứng nhận USDA

Thực phẩm hữu cơ được USDA chứng nhận được trồng và chế biến theo hướng dẫn của liên bang, trong số nhiều yếu tố, chất lượng đất, thực hành chăn nuôi, kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại cũng như sử dụng các chất phụ gia. Các nhà sản xuất hữu cơ dựa vào các chất tự nhiên và các phương pháp canh tác dựa trên vật lý, cơ học hoặc sinh học ở mức tối đa có thể.

Định nghĩa USDA

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) bao gồm 29 cơ quan và văn phòng với gần 100.000 nhân viên tại hơn 4.500 địa điểm trên khắp nước Mỹ và thế giới.

USDA dẫn đầu về thực phẩm, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông thôn, dinh dưỡng và các vấn đề liên quan dựa trên chính sách công, khoa học tốt nhất hiện có và quản lý hiệu quả.

USDA có tầm nhìn mang lại cơ hội kinh tế thông qua đổi mới, giúp nông thôn phát triển mạnh mẽ. Từ đó, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nuôi dưỡng con ngườI tốt hơn. Đồng thời giúp cung cấp thức ăn cho những người khác trên khắp thế giới; và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Quy trình chứng nhận USDA

Nhãn hữu cơ USDA được hỗ trợ bởi một hệ thống chứng nhận xác minh nông dân hoặc cơ sở xử lý ở bất kỳ nơi nào trên thế giới tuân thủ Quy định Hữu cơ của USDA. Chứng nhận bao gồm năm bước:

BƯỚC 1: Xây dựng kế hoạch hệ thống hữu cơ.

Kế hoạch hệ thống hữu cơ là nền tảng của quá trình chứng nhận hữu cơ. Được tạo ra bởi nhà sản xuất hoặc người đang tìm kiếm chứng nhận. Kế hoạch nêu chi tiết cách một hoạt động sẽ tuân thủ quy định dựa trên đặc điểm riêng biệt.

Mặc dù các kế hoạch khác nhau dựa trên hoạt động và nhu cầu, nhưng chúng đề cập đến tất cả các hoạt động của hệ thống canh tác hoặc xử lý. Chẳng hạn như xới, chăn thả, thu hoạch, lưu trữ và vận chuyển. Chúng cũng nêu rõ các chất đã được phê duyệt được sử dụng trong quá trình trồng trọt hoặc xử lý, thực hành giám sát đối với các hệ thống hữu cơ, hệ thống lưu trữ hồ sơ và các rào cản ngăn cản việc sử dụng các sản phẩm vô cơ hoặc tiếp xúc với các chất bị cấm.

BƯỚC 2: Thực hiện kế hoạch hệ thống hữu cơ.

Kế hoạch hệ thống hữu cơ sẽ được xem xét bởi SIS CERT. Hoạt động hữu cơ được chứng nhận bởi tổ chức tư nhân, nước ngoài hoặc Nhà nước được USDA công nhận. (Trong đó có SIS CERT.) Các tổ chức này được gọi là đại lý chứng nhận và có trụ sở trên khắp thế giới. SIS CERT có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tất cả tiêu chuẩn hữu cơ.

BƯỚC 3: Nhận đánh giá.

Mọi hoạt động xin chứng nhận hữu cơ đều được kiểm tra tại chỗ trước tiên bởi SIS CERT. Cuộc kiểm tra toàn diện này khác nhau về phạm vi tùy thuộc vào trang trại hoặc cơ sở.

Ví dụ, đối với cây trồng, chúng bao gồm:

 • Việc kiểm tra đồng ruộng
 • Điều kiện đất đai
 • Sức khỏe cây trồng
 • Cách tiếp cận để quản lý cỏ dại và các loài gây hại cây trồng khác
 • Hệ thống nước
 • Khu vực lưu trữ và thiết bị.

Đối với chăn nuôi, chúng bao gồm:

 • Việc kiểm tra hồ sơ sản xuất và mua thức ăn, khẩu phần thức ăn
 • Điều kiện sống của động vật
 • Thực hành quản lý sức khỏe phòng bệnh (ví dụ: tiêm phòng)
 • Hồ sơ sức khỏe
 • Số lượng và tình trạng của động vật có mặt trong trang trại.

Tại cơ sở xử lý hoặc chế biến, thanh tra đánh giá khu vực tiếp nhận, chế biến và bảo quản được sử dụng cho các thành phần hữu cơ và thành phẩm.

BƯỚC 4: Yêu cầu SIS CERT xem xét báo cáo đánh giá.

Đánh giá viên trình bày những phát hiện cho SIS CERT; sau khi quan sát các hoạt động thực hành tại trang trại hoặc cơ sở khi họ so sánh với kế hoạch hệ thống hữu cơ. Ngoài các điểm kiểm tra nêu trên, đánh giá viên cũng đưa ra đánh giá về nguy cơ ô nhiễm từ các nguyên liệu bị cấm và thậm chí có thể lấy mẫu đất, mô hoặc sản phẩm khi cần thiết. Đánh giá viên cũng phân tích các mối nguy tiềm ẩn và các điểm kiểm soát tới hạn và đảm bảo các quy trình để ngăn ngừa ô nhiễm là phù hợp. Từ đó, tất cả các phát hiện được trình bày cho SIS CERT để xem xét.

BƯỚC 5: Nhận quyết định từ SIS CERT.

Nếu hoạt động tuân thủ các quy tắc, SIS CERT sẽ cấp một chứng chỉ hữu cơ liệt kê các sản phẩm có thể được bán dưới dạng hữu cơ từ hoạt động đó. Trang trại hoặc cơ sở hữu cơ tiếp tục cập nhật kế hoạch của mình khi nó sửa đổi các hoạt động của mình và việc kiểm tra được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần để duy trì chứng nhận.

Tại sao phải thực hiện chứng nhận USDA? Lợi ích kinh doanh là gì?

Các quy định hữu cơ của USDA mô tả cách từ “hữu cơ” hoặc con dấu hữu cơ của USDA có thể được sử dụng trên các sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc chất xơ. Những quy định rõ ràng này tạo ra cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất và chế biến muốn tận dụng sự tăng trưởng của người tiêu dùng trong lĩnh vực hữu cơ.

Việc trở thành chứng nhận hữu cơ giúp các nhà sản xuất và nhà chế biến:

 • Nhận giá ưu đãi cho sản phẩm của họ
 • Tiếp cận các thị trường địa phương, khu vực và quốc tế đang phát triển nhanh chóng
 • Hỗ trợ nền kinh tế địa phương
 • Tiếp cận nguồn vốn bổ sung và hỗ trợ kỹ thuật
 • Tiếp thị sản phẩm cho người tiêu dùng
 • Tìm kiếm thành công trong thị trường hữu cơ

Nghiên cứu cho thấy rằng các phương pháp canh tác hữu cơ có thể:

 • Cải thiện chất lượng nước
 • Tiết kiệm năng lượng
 • Tăng đa dạng sinh học
 • Đóng góp vào sức khỏe của đất

Các tài liệu mà doanh nghiệp cần cho việc chứng nhận USDA?

 1. Giấy phép nhập khẩu
 2. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
 3. Nhãn vận chuyển
 4. Các tài liệu cần thiết khác

Thời gian thực hiện cho dự án chứng nhận USDA?

Chứng nhận thường yêu cầu tối đa 12 tuần; ít hơn đối với các trường hợp đặc biệt. Thông thường, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu quy trình ít nhất 90 ngày trước khi thu hoạch hoặc ra mắt dòng sản phẩm hữu cơ của mình.

 • Khoảng thời gian phụ thuộc vào một số yếu tố:
 • Mức độ hoàn chỉnh của đơn đăng ký khi nộp
 • Sự phức tạp của hoạt động của bạn
 • Bạn phản hồi nhanh như thế nào đối với bất kỳ yêu cầu thông tin nào phát sinh trong quá trình xem xét

SIS CERT hiểu rằng bạn có thể bị thúc ép về thời gian hoặc yêu cầu chứng nhận trước một thời hạn nhất định. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẵn lòng cung cấp các dịch vụ cấp tốc đáp ứng thời hạn của bạn.

Đánh giá chứng nhận của SISCERT về Chứng Nhận Hữu Cơ USDA Organic

Dịch vụ chứng nhận thực phẩm hữu cơ của SIS CERT đảm bảo tuân thủ quy định đặt ra bởi USDA. Đồng thời bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ.

Nông dân, nhà chế biến, thương nhân và mọi hoạt động trong chuỗi sản xuất phải được đánh giá chứng nhận hàng năm. Điều này đảm bảo sự tuân thủ hoặc tương đương với các yêu cầu sản xuất hữu cơ của thị trường dự kiến. Do đó, nếu bạn là nhà điều hành muốn trang trại hữu cơ (hoặc sản xuất sản phẩm hữu cơ) và đạt được chứng nhận USDA, chúng tôi sẽ kiểm tra hàng năm tất cả các cơ sở và phương pháp sản xuất liên quan đến sản xuất hữu cơ của bạn.

Các sản phẩm hữu cơ mà chúng tôi chứng nhận có thể sử dụng biểu trưng tiêu chuẩn hữu cơ được chỉ định, cũng như biểu trưng hữu cơ của USDA. Điều này có thể giúp phân biệt sản phẩm của bạn trên thị trường và tăng thêm giá trị thương hiệu, vì người tiêu dùng được đảm bảo rằng sản phẩm họ đang mua thực sự là hữu cơ.

Liên hệ với SIS CERT ngay để tìm hiểu cách dịch vụ chứng nhận thực phẩm hữu cơ của chúng tôi có thể đảm bảo tuân thủ quy định và làm hài lòng khách hàng của bạn trên khắp thế giới.

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ USDA?

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm.
 • Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh).
 • Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất.
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu IATF 16949 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý.
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về IATF 16949.
 • Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA.
 • Hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com;

Website: www.isosig.com

You cannot copy content of this page