Dịch vụ chứng nhận khối Ả Rập

Chứng nhận SQM (Dấu chất lượng Ả Rập Xê Út)

chứng nhận khối Ả Rập

Dấu Chất lượng Ả Rập Xê Út (SQM) là gì?

Dấu Chất lượng Ả Rập Xê Út (SQM) thuộc sở hữu độc quyền và được cấp bởi Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê út (SASO).

Giấy phép Dấu chất lượng của Ả Rập Xê Út có hiệu lực trong ba năm.

Ai có thể đăng ký để có được Dấu chất lượng Ả Rập Xê Út?

Mọi cơ sở sản xuất hoặc phân phối hàng hóa tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Ả Rập Xê Út và áp dụng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng đã được phê duyệt để sản xuất hàng hóa đều có quyền đăng ký Dấu Chất lượng Ả Rập Xê Út.

Điều kiện sử dụng Dấu Chất lượng Ả Rập Xê Út:

Người bán có quyền dán Nhãn Chất lượng trên các sản phẩm trong phạm vi giấy phép.

Người bán có quyền tham khảo Dấu chất lượng của Ả Rập Xê Út trong các tài liệu tiếp thị sản phẩm.

Dấu Chất lượng không được in hoặc dán nhãn trên sản phẩm.

Trong trường hợp không có chỗ trống cho Dấu chất lượng hoặc không thể dán nhãn trên sản phẩm, cơ sở cần liên hệ lại với cơ quan cấp phép để được chấp thuận về nơi ghi nhãn.

Dấu chất lượng phải được in giống hệt với Dấu chính thức.

Nó không nên được dán nhãn trên thư từ của cơ sở.

Người nộp đơn không thể sử dụng nhãn hiệu trước hoặc trong quá trình xác minh yêu cầu của họ.

Cơ sở có thể liên hệ lại với cơ quan cấp phép để được phê duyệt chính thức đối với các tài liệu dự định dán nhãn hiệu.

Việc sử dụng Dấu chất lượng không có nghĩa là – trong mọi trường hợp – cơ quan cấp phép chịu trách nhiệm pháp lý thay mặt cho nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối.

Ưu điểm của việc lấy Dấu chất lượng Ả Rập Xê Út

Nâng cao danh tiếng của cơ sở lấy Dấu Chất lượng Ả Rập Xê Út tại địa phương, khu vực và quốc tế.

Đảm bảo đăng ký Miễn phí trên nền tảng điện tử Sabre sau khi sản phẩm đạt được Dấu chất lượng của Ả Rập Xê Út.

Sản phẩm đạt Dấu Chất lượng Ả Rập Xê Út không yêu cầu phải có bất kỳ chứng chỉ hợp quy hoặc các nhãn hiệu khác.

Đảm bảo dễ dàng tiếp cận các sản phẩm có nhãn hiệu thông qua các cảng hải quan.

Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn đạt các giải thưởng chất lượng trong nước và quốc tế.

Hỗ trợ nền kinh tế quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của Ả Rập Xê Út trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đảm bảo sự hài lòng và niềm tin của khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Nếu bạn muốn áp dụng Nhãn hiệu quả sử dụng nước SASO, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

chứng nhận khối Ả Rập

Chứng nhận G Mark / Chứng nhận GCC

Dấu G là gì?

Dấu hợp quy vùng Vịnh (G Mark) là dấu hợp quy cho các danh mục sản phẩm tuân theo quy định kỹ thuật của Hội đồng Điều phối Vùng Vịnh (GCC), ưu tiên áp dụng Dấu G dành cho đồ chơi trẻ em và các thiết bị điện áp thấp được xuất khẩu để bán tại các thị trường của Vùng Vịnh. Các tuyên bố của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa.

Việc gắn Dấu G trên sản phẩm là bằng chứng rằng sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn của Vùng Vịnh và quy chuẩn kỹ thuật liên quan, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn.

G Đánh dấu là đạt được quy trình đơn giản

Nộp các tài liệu kỹ thuật, bao gồm sổ tay hướng dẫn, các thử nghiệm tương thích điện từ an toàn, v.v.

Hồ sơ kỹ thuật được xem xét để quyết định cấp G Mark.

Sau khi có được Dấu G, logo của thương hiệu có thể được dán nhãn trên các sản phẩm.

Điều kiện ghi nhãn

Dấu hợp quy vùng Vịnh phải được gắn bằng cách dán nhãn hoặc in ấn có thể xóa được trên sản phẩm.

Nó nên được dán ở giai đoạn kiểm soát sản phẩm cuối cùng.

Không được gắn bất kỳ dấu nào khác nhằm mục đích gian lận hoặc giả mạo Dấu G.

Được phép dán các nhãn hiệu khác trên sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, miễn là không gây nhầm lẫn với Dấu G.

Số nhận dạng của cơ quan được thông báo phải được đính kèm.

Trách nhiệm Điều kiện

Nhà sản xuất hoặc đại lý hoặc đại diện hợp pháp của họ tại các thị trường GCC chịu trách nhiệm gắn Dấu G.

Nếu nó được đề cập trong các quy định kỹ thuật của GCC, Dấu G có thể được người phụ trách đưa sản phẩm vào thị trường GCC dán.

Điều kiện khai báo

Nhà sản xuất hoặc đại lý của họ ở các quốc gia thuộc Hội đồng vùng Vịnh phải tuyên bố rằng Dấu phù hợp vùng Vịnh đã được dán sau khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Tuyên bố đảm bảo rằng các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu và điều kiện nêu trong các quy định kỹ thuật GCC, và mô hình được kiểm tra bởi một cơ quan được thông báo.

Tuyên bố phải được lưu giữ không ít hơn 10 năm kể từ ngày sản xuất trừ khi các quy định kỹ thuật GCC quy định khác.

Khai báo có thể ở dạng nhãn hoặc tài liệu.

Nếu có nhiều hơn một quy chuẩn kỹ thuật GCC áp dụng cho cùng một sản phẩm thì có thể ban hành một công bố duy nhất bao gồm tất cả các quy chuẩn kỹ thuật GCC đã hoàn thành.

Tuyên bố phải có sẵn theo yêu cầu để được các cơ quan kiểm soát và khảo sát thị trường liên quan ở các quốc gia thành viên xem xét.

chứng nhận khối Ả Rập

Nhãn hiệu quả sử dụng nước SASO

Nhãn hiệu quả sử dụng nước SASO

Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (SASO) của Ả-rập Xê-út đặt ra các quy định kỹ thuật về hiệu quả sử dụng nước mới và Nhãn hiệu quả sử dụng nước vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho một số sản phẩm vệ sinh và thiết bị kiểm soát lưu lượng nước dựa trên tỷ lệ sử dụng nước hiệu quả sự tiêu thụ.

Phạm vi của Nhãn hiệu quả sử dụng nước SASO : vòi nước, vòi hoa sen, bồn cầu và các sản phẩm liên quan.

Nhãn Hiệu quả Nước do SASO sở hữu và cấp, nó phải được dán trên tất cả các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước dự định đưa vào thị trường Ả Rập Xê Út.

Mục đích của nhãn Hiệu quả sử dụng nước

Mục đích chính của việc thực thi nhãn Hiệu quả sử dụng nước là bảo vệ tài nguyên nước và giảm chi phí sử dụng nước cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo sản phẩm phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường và an toàn. và sức khỏe của người tiêu dùng, ngoài việc kiểm soát các sản phẩm vệ sinh không hợp quy trên thị trường. 

chứng nhận khối Ả Rập

Nhãn hiệu quả năng lượng của Ả Rập Xê Út

Nhãn Hiệu quả Năng lượng Ả Rập Xê Út là gì?’

Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO) đã ban hành quy định về Nhãn hiệu quả năng lượng theo Nghị định số 216 của Hoàng gia, nhằm hợp lý hóa việc tiêu thụ năng lượng điện, bằng cách tận dụng các phương tiện khoa học và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan trong lĩnh vực này .

Phạm vi của Nhãn Hiệu quả Năng lượng Ả Rập Xê Út: Nhãn Hiệu quả

Năng lượng cho các thiết bị điện là nhãn nhận biết cho người tiêu dùng gắn với các thiết bị điện như (tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy giặt), động cơ điện và đèn, cũng như tất cả các sản phẩm trong phạm vi này bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng, để được thông quan và đưa vào thị trường Ả Rập Xê Út.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu quả năng lượng:

  1. Xin giấy phép cho từng mẫu sản phẩm.
  • Điền vào các biểu mẫu và đính kèm tất cả các tài liệu bổ sung theo yêu cầu của SASO liên quan đến nhãn.
  • Đính kèm các báo cáo thử nghiệm được cấp từ phòng thí nghiệm được công nhận và bản sao hợp lệ của chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm.
  • Nộp báo cáo nửa năm một lần cho SASO cho biết số lượng bán sản phẩm đã đăng ký tại Vương quốc Ả Rập Xê Út.

Togo ECTN

Togo ECTN là gì? 


Togo ECTN đề cập đến Số theo dõi hàng hóa điện tử.


Nhưng làm thế nào để áp dụng một ECTN Togo?

Bạn nên chuẩn bị những loại giấy tờ gì?:


1. Đơn đăng ký (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu)


2. thủ thuật của vận đơn hạ cánh


3. hóa đơn vận chuyển và danh sách đóng gói (hóa đơn phải thể hiện cả giá trị FOB và phí vận chuyển)


4. Tờ khai tùy chỉnh (mẫu do hải quan nội địa của nhà xuất khẩu cung cấp)


5. Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có)

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở:

Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158

Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm.

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh).

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng

ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada.

You cannot copy content of this page