Học chứng chỉ FSSC 22000 dành cho cá nhân

Học chứng chỉ FSSC 22000 dành cho cá nhân

Học chứng chỉ FSSC 22000 dành cho cá nhân

Các khóa đào tạo về các khái niệm về FSSC 22000 có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân để lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi muốn học chứng chỉ FSSC 22000. Những người muốn trở thành đánh giá viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này, ngoài ra những người sử dụng những kỹ năng này trong công ty riêng của họ cũng rất hữu ích:

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ FSSC 22000 – Đây thường là một khóa học hai hoặc ba ngày, không bao gồm bài kiểm tra năng lực, vì vậy điều này hữu ích nhất cho người bắt đầu đánh giá nội bộ trong một Công ty. Đánh giá viên nội bộ phải có đủ năng lực, điều này là một yêu cầu khi chứng nhận do đó công ty phải cho nhân viên học chứng chỉ FSSC 22000 về đánh giá nội bộ.

chung nhan fssc 22000

Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện FSSC 22000 – khóa học cung cấp kiến thức về FSSC 22000 và cách thực hiện. Đây có thể là các khoá học một hoặc hai ngày và thậm chí có thể bao gồm các buổi học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy các tài liệu. Học chứng chỉ FSSC 22000 này là cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn FSSC 22000, hoặc những người sẽ tham gia vào việc thực hiện dự án chứng nhận FSSC 22000 trong một công ty.

Như vậy bạn phải xác định mình đanh ở giai đoạn nào về hiểu biết tiêu chuẩn để tham gia các lớp học chứng chỉ FSSC 22000 và chọn cho đúng.

You cannot copy content of this page