Học chứng chỉ HACCP dành cho cá nhân

Học chứng chỉ HACCP dành cho cá nhân

HỌC CHỨNG CHỈ HACCP – DÀNH CHO CÁ NHÂN

Các khóa đào tạo về các khái niệm về HACCP có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân để lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi muốn học chứng chỉ HACCP. Những người muốn trở thành đánh giá viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này, ngoài ra những người sử dụng những kỹ năng này trong công ty riêng của họ cũng rất hữu ích:

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ HACCP – Đây thường là một khóa học hai hoặc ba ngày và điều này hữu ích nhất cho người bắt đầu đánh giá nội bộ trong một Công ty. Đánh giá viên nội bộ phải có đủ năng lực là một yêu cầu khi chứng nhận do đó công ty phải cho nhân viên học chứng chỉ HACCP về đánh giá nội bộ.

Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện HACCP – khóa học cung cấp kiến thức về HACCP và cách thực hiện. Đây có thể là các khoá học một hoặc hai ngày và thậm chí có thể bao gồm các buổi học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy các tài liệu. Học chứng chỉ HACCP này là cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn HACCP, hoặc những người sẽ tham gia vào việc thực hiện dự án chứng nhận HACCP trong một công ty, và tiết kiệm hơn so với đầu tư vào khóa học đánh giá viên trưởng cho những người tham gia ở cấp độ này.

Như vậy bạn phải xác định mình đanh ở giai đoạn nào về hiểu biết tiêu chuẩn để tham gia các lớp học chứng chỉ HACCP và chọn cho đúng.

Tổ chức chứng nhận TNV- SIGMA CERT là tổ chức thưc hiện chứng nhận HACCP, sẽ cấp chứng chỉ HACCP. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đào tạo và chứng nhận HACCP.

You cannot copy content of this page