Học chứng chỉ ISO 14001 : 2015 dành cho cá nhân

Học chứng chỉ ISO 14001 : 2015 dành cho cá nhân

Học chứng chỉ ISO 14001 : 2015 dành cho cá nhân

Các khóa đào tạo về các khái niệm về ISO 14001 có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân để lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi muốn học chứng chỉ ISO 14001. Những người muốn trở thành đánh giá viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này, ngoài ra những người sử dụng những kỹ năng này trong công ty riêng của họ cũng rất hữu ích:

chứng nhận ISO 14001
Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 14001 – Đây là khóa đào tạo kéo dài từ 4 đến 5 ngày tập trung vào việc hiểu được tiêu chuẩn ISO 14001 và có thể sử dụng nó để đánh giá các hệ thống quản lý đối với những yêu cầu này. Khi học chứng chỉ ISO 14001 về đánh giá viên trưởng gồm một bài kiểm tra cuối khóa để xác minh kiến thức và năng lực, và chỉ với khóa học được công nhận mà một cá nhân có thể được chấp thuận để đánh giá chứng nhận ISO 14001 cho một cơ quan chứng nhận.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 14001 – Đây thường là một khóa học hai hoặc ba ngày dựa trên khóa học đánh giá viên trưởng ở trên, nhưng không bao gồm bài kiểm tra năng lực, vì vậy điều này hữu ích nhất cho người bắt đầu đánh giá nội bộ trong một Công ty. Đánh giá viên nội bộ phải có đủ năng lực, điều này là một yêu cầu khi chứng nhận do đó công ty phải cho nhân viên học chứng chỉ ISO 14001 về đánh giá nội bộ.

Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện ISO 14001 – khóa học cung cấp kiến thức về ISO 14001 và cách thực hiện. Đây có thể là các khoá học một hoặc hai ngày và thậm chí có thể bao gồm các buổi học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy các tài liệu. Học chứng chỉ ISO 14001 này là cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001, hoặc những người sẽ tham gia vào việc thực hiện dự án chứng nhận ISO 14001 trong một công ty, và tiết kiệm hơn so với đầu tư vào khóa học đánh giá viên trưởng cho những người tham gia ở cấp độ này.

Như vậy bạn phải xác định mình đanh ở giai đoạn nào về hiểu biết tiêu chuẩn để tham gia các lớp học chứng chỉ ISO 14001 và chọn cho đúng.

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 14001

You cannot copy content of this page