IEC 60079-15:2017 Môi trường nổ – Phần 15: Bảo vệ thiết bị bằng loại bảo vệ “n”

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2017-12-08
Phiên bản5.0
Ngôn ngữ có sẵnAnh / Pháp, Tây Ban Nha
TC / SCTC 31 – Thiết bị cho môi trường dễ nổrss
ICS29.260.20 – Thiết bị điện cho môi trường dễ nổ
Ngày ổn định  Năm 2021

You cannot copy content of this page